Marita blev restaurangbåt i Raumo

Galeasen Marita såldes 2013 när hon inte längre fick gå i passagerartrafik. Nu finns hon i Raumo och får sporadiska besök också av Borgåbor.

RESTAURANG. Marita är numera en restaurang som heter Captain Jack's.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
15.07.2016 12:48 UPPDATERAD 15.07.2016 14:28
Det var inte svårt att hitta köpare när man bestämde sig för att sälja Marita för tre år sedan. Rederiets styrelseordförande Pontus Palmqvist sade då att rederiet fick femton förfrågningar. Fem spekulanter kom för att titta på fartyget, tre gav anbud. Det bästa anbudet gavs av Suomen Elämyspalvelu Oy i Raumo, och Marita skeppades i väg från Borgå.
Sedan dess har fartyget funnits vid Poroholma campingområde som ligger en dryg kilometer från Raumo centrum. Där slog man fast att hon skulle få ett fortsatt liv som restaurangbåt. Restaurangen fick namnet Captain Jack's, och sedan dess har galeasen lockat såväl turister som ortsbor.
Maritas nutidshistoria sträcker sig för Borgås del tillbaka till 1991. Ivern var stor när Marita, som byggts 1947 i Vålax, skulle köpas och seglas tillbaka från Stockholm. Det uppstod snabbt en folkrörelse och hundratals Borgåbor ville köpa aktier i rederiet för att få Marita tillbaka hem och iståndsatt.
Men sommaren 2013 var det slut på det roliga. Då slog Trafiksäkerhetsverket fast att Marita få gå i passagerartrafik till bara slutet av oktober. Därmed var fartygets öde definitivt beseglat, och hon såldes.

Hamburgarbåt

Några seglatser åker hon inte längre på, och restaurangchef Teemu Laitinen säger att Marita därmed är lite som ett prydnadsföremål som ligger vid stranden.
– Restaurangen finns på däcken, köket i hytten. Vi får ofta komplimanger för såväl båten som våra hamburgare, säger Laitinen.
Han säger att man tagit väl hand om Marita, och att han själv varit med och måla och tjära henne. Fartyget är populärt, vilket betyder att man får kunder också från staden. Dessutom dyker någon enstaka Borgåbo upp då och då för att se hur det står till med henne.
– Förra sommaren träffade jag ett äldre par där mannen sade att hans pappa hade låtit bygga Marita. Han var åtta år när hon sjösattes, och han mindes ännu hur pappan slog sönder en champagneflaska mot fören. Jag tycker om de här mötena, det visar att båten har en lång historia.

ANDRA LÄSER