Päivi Kippo-Edlund berättar om sin favoritpark - folkparken i Kokon är en historisk mötesplats

Nationalstadsparken i Borgå består av 25 olika områden och parker, en av parkerna är folkparken i Kokon. Guiden

Päivi Kippo-Edlund

tycker att parken har en intressant och lång historia.

Päivi Kippo-Edlund besöker folkparken ofta.
Borgå nationalstadspark är ett stort område som grundades i maj 2010. Området sträcker sig från Borgbacken tio kilometer söderut och åtta kilometer österut. Syftet med den är att bevara stadsnaturen, rekreationsområden och kulturhistoriska platser som en stor helhet. Även Svinö hör till nationalstadsparkens områden, i dag är Svinö ett rekreationsområde och viktigt för naturen.

ANDRA LÄSER