Så här löser kommunen frågorna kring daghemmen i södra Sibbo

Daghemmen Landsängen, Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem är så dåliga att det inte lönar sig att sanera dem. Nu har bildningsutskottet beslutat hur barngrupperna ska placeras. En del lösningar är tillfälliga, andra är permanenta.

Västerskog daghem i Sibbo är i dåligt skick och lönar sig inte att renovera.
Helen Kurrihelen.kurri@ksfmedia.fi
12.05.2022 14:29
Daghemmet Västerskogin päiväkoti flyttar till tillfälliga lokaler i daghemmet Mäntymäen päiväkoti under perioden 15.8. 2022 - 31.7.2023. När lokalerna i Västerskog töms kommer byggnaderna att rivas. Planen är att ett nytt daghem med fyra barngrupper ska stå klart hösten 2024. Om kommunen själv bygger eller om man väljer en annan modell avgörs senare.
När det gäller Landsängens daghem följer man med läget. Verksamheten i Landsängens daghem fortsätter alltså i daghemmets nuvarande lokaler tills vidare. Enligt bildningsutskottet finns ändå en beredskap att genast agera om läget så kräver. Man utgår ifrån att kommunen i en nära framtid investerar i nya daghemslokaler.
Skogsbackens språkbadsdaghem flyttar till tillfälliga lokaler i Pilke Söderkulla under perioden 15.8.22 -31.7.2023. Förskoleundervisningen vid Skogsbackens språkbadsdaghem flyttar permanent från och med den 1.8.2022 i anslutning till skolorna i Miili.
Barn i den tillfälliga svenskspråkiga gruppen i daghemmet Mäntymäen päiväkoti får en permanent plats i daghemmet Miili från och med den 1.8.2022.
Alvägens språkbadsdaghem placeras i Solåkers daghems fastighet för läsåret 2022-2023. Permanenta lösningar utreds senare.

ANDRA LÄSER