Färdigförpackad mat allt vanligare under coronapandemin

Både försäljningen av inpackad mat och hämtmat har ökat. Enligt en undersökning vid Åbo Akademi kan det här vara vanor som är bestående.

Frukt och grönsaker utan förpackningar har många undvikit under pandemin.
26.05.2021 17:30
Coronapandemin har medfört omfattande förändringar i människors vardag. I Åbo Akademis undersökning uppgav över hälften av respondenterna att deras köpvanor förändrats under pandemin.
Cirka 30 procent av de 400 finländare som deltog uppgav att de under pandemins första våg undvek en del produkter utan förpackning, däribland frukt och grönsaker. Trots det ökade den totala grönsaksförsäljningen med nästan 10 procent förra året. Därför antas försäljningen av färdigförpackad frukt och grönsaker ha stigit.
Nästan 60 procent av de som deltog i undersökningen meddelade att de under pandemins första våg köpte hämtmat från restauranger. De flesta svarade att köpen framför allt gjordes för att stötta restaurangerna.

Fokus på förpackningar

Ungefär 30 procent uppgav att de under pandemin ägnat mer uppmärksamhet åt hur förpackningar skyddar livsmedlen. Många funderade också på förpackningarnas effekt på miljön.
Sammanlagt 80 procent av de som deltog i enkäten sa att förändringarna i deras val av produkter i matbutiken är mer eller mindre bestående. Pandemin kan därför få varaktiga följder för konsumtionen av livsmedel och för vilka livsmedelsförpackningar som väljs.
– Det mest intressanta var att så många ansåg att deras köpvanor är bestående och att inpackad mat blev vanligare än tidigare, säger Nina Tynkkynen, biträdande forskare vid Åbo Akademi och ansvarig för projektet.

ANDRA LÄSER