Ännu inget beslut om direktörslönerna

Stadsstyrelsen i Borgå har fortfarande delade åsikter om de så kallade direktörslönerna. Vid sitt möte på måndagen återremitterades ärendet igen efter omröstning.

NY MANGLING. Stadsstyrelsen i Borgå beslutade efter omröstning att ånyo återremittera ärendet om de så kallade direktörslönerna.
Direktörslönerna i Borgå bereds på nytt. Det beslutade stadsstyrelsen i Borgå efter en knapp omröstning med rösterna 7 (Jarmo Grönman, Bodil Lund, Berndt Långvik, Kristel Pynnönen, Anders Rosengren, Raija Tölkkö, Pehr Sveholm) mot 6 (Sari Glad, Matti Nuutti, Jari Oksanen, Tuula Virkki, Markku Välimäki, Jaakko Jalonen).
Det innebär att ärendet när det gäller högre löner och nya direktörsavtal för biträdande stadsdirektören, bildningsdirektören och social- och hälsovårdsdirektören återremitterades för ny beredning.
På förhandlingsbordet låg ett förslaget lönepåslag på mellan 700 och 1 000 euro för biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.
Enligt ursprungsförslaget skulle stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula besluta om eventuella individuella tillägg enligt prövning i samband med utvecklingssamtalen 2017.
Direktörslönerna väckte senast diskussion i samband med stadsstyrelsens möte före jul. Även då bordlades ärendet.

Låst

De som förlorade i omröstningen ville att frågan inte skulle remitteras utan att behandlingen skulle fortsätta.
– Direktörslönerna har blivit en öm punkt. Stadsstyrelsen är oenig och positionerna är låsta, säger stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP).
Det är oklart när frågan är klar för en ny omgång i stadsstyrelsen, men Matti Nuutti räknar med att det går åtminstone några veckor innan den blir aktuell nästa gång.
Fredrik von Schoultz nuvarande lön är ungefär 8 900 euro och tillägget den 1 januari 2108 skulle ge honom en lön på 9 450 euro. Hilding Matssons och Pia Nurmes lön föreslås stiga från ungefär 8 100 till 8 800 euro.

ANDRA LÄSER