Finlandssvenska tidningar är vana vid konflikter med annonsörer: "De försöker påverka vad vi skriver"

Efter tvisten mellan lokaltidningen Loviisan Sanomat och matbutiksföretagaren i Lovisa har många varit förbryllade över företagarens starka reaktion. Annonsörer som försöker utöva påtryckning på redaktionen är ändå inget nytt för många lokaltidningar.

En lokaltidning kan vara mer drabbad av dispyter med annonsörer på grund av sina nära samband med dem. Anna Björkroos (till vänster), chefredaktör för Nya Åland, bekräftar att detta stämmer på deras redaktion.
Sabina Kyllönensabina.kyllonen@hbl.fi
03.08.2022 18:12
På tisdagen meddelade chefredaktören för Loviisan Sanomat Arto Henriksson att det långa samarbetet med annonsören K-Supermarket i Lovisa har upphört. Företagaren sade upp kontraktet med tidningen efter att de publicerade en artikel där man uppmärksammade att de pris som står i hyllan inte är det samma som priset vid kassan.
En förvånande och extrem reaktion från annonsörens håll, tycker man vid lokaltidningarna Nya Åland, Österbottens Tidning och Västra Nyland. Men samtidigt är det inget som de själva inte skulle ha upplevt i någon mån.
– En lokaltidning är väldigt nära sina läsare och det innebär att man ofta också är nära annonsörerna. Då är det inte konstigt att det ibland uppkommer konflikter, säger Anna Björkroos, chefredaktör för tidningen Nya Åland.
En lokaltidning är väldigt nära sina läsare och det innebär att man ofta också är nära annonsörerna. Då är det inte konstigt att det ibland uppkommer konflikter.
Anna Björkroos
Chefredaktör för dagstidningen Nya Åland Anna Björkroos säger att osämjan likt den mellan Loviisan Sanomat och matbutiksföretagaren är vanligare än man tror.
Björkroos berättar att det inte är ovanligt att annonsörer har starka åsikter om innehållet i deras tidning. Under de 41 år som Nya Åland varit verksam har de gjort både en och annan annonsör upprörd på grund av att de publicerat eller låtit bli att publicera vissa saker.
– Visst försöker de påverka vad vi skriver. Samtidigt måste de förstå att vi på redaktionen själva gör en journalistisk bedömning, säger Björkroos.
Det har lett till att vissa annonsörer dragit tillbaka annonser eller helt avslutat samarbetet med tidningen.

"Går inte med på"

Annonsörer som försöker påverka vad som publiceras är bekanta även för Österbottens Tidning.
– Det har absolut hänt att stora annonsörer har krävt att vi ska skriva om dem på ett visst sätt. Men det skulle vi aldrig gå med på, säger Ann-Sofi Berger, biträdande chefredaktör för Österbottens Tidning.
Kring kaffebordet kan annonspersonalen ofta säga att någon annonsör kanske inte blev så glad om någonting vi har valt att skriva om. Vårt svar är att om något är en nyhet kan vi inte låta bli att publicera den även om det gör någon missnöjd.
Ann-Sofi Berger
Enligt Berger är det främst annonsavdelningen som har fått ta emot annonsörernas respons.
– Kring kaffebordet kan annonspersonalen ofta säga att någon annonsör kanske inte blev så glad om någonting vi har valt att skriva om. Vårt svar är att om något är en nyhet kan vi inte låta bli att publicera den även om det gör någon missnöjd.

Tomma hot

Eftersom annonsörerna inte har kontaktat Berger direkt uppfattar hon det som att de ändå förstår att de inte kan utöva påtryckning på redaktionen. En del av hoten förblir tomma ord medan andra ändå leder till att annonsören drar sig undan som i fallet med Loviisan Sanomat.
– Vissa av dem som drar sig undan inser oftast senare att de gynnas av vårt samarbete och återvänder efter en tid, säger Berger.
Biträdande chefredaktör för Österbottens Tidning Ann-Sofi Berger säger att tidningen traditionellt haft vattentäta skott mellan annonsavdelningen och redaktionen och att de försöker att inte blanda sig i varandras arbete.
På alla lokaltidningars redaktioner har det dock inte gått så långt som i Lovisa.
Marina Holmberg, chefredaktör för lokaltidningen Västra Nyland, säger att oenigheter med annonsörer är unika och att det är länge sedan någon annonsör dragit sig undan hos dem. Däremot har annonsörer nog hört av sig för att de varit missbelåtna med innehållet i en artikel.
– Då sådant kommer upp måste man bemöta dem och göra det väldigt tydligt att journalistiska texter och annonser är separata från varandra, säger Holmberg.
– Vi är noga med att poängtera faktumet att linjen mellan annonser och artiklar är vattentät.

Att hålla annonsörerna totalt separata från nyhetsinnehållet är komplicerat. Nyheter som berör annonsörer är ofta en viktig del av nyhetsrapporteringen, särskilt i lokaltidningar.
– Vad företag håller på med här i vår region är nyheter i allra högsta grad. Vi har väldigt mycket små företag och mycket företagsverksamhet och det skulle vara dumt att undvika att skriva om dem. Det räknas ju också som viktiga händelser i samhället, säger Berger.
Många av företagen har kontrakt med lokaltidningarna som annonsörer. Ändå måste de kunna nämnas i nyhetsartiklar utan att det heller uppfattas som reklam.
– Det är ett ständigt utvecklingsarbete att avgöra var gränsen går. Olika reportrar och redaktioner kan dessutom ha lite olika uppfattningar om vad som är och inte är reklam. Men vi strävar efter att ha öppen dialog med varandra om saken, säger Berger.
Marina Holmberg på Västra Nylands redaktion påpekar också att det finns ett läsarintresse för de lokala företagen som måste tas i beaktande.
– Läsarna vill ha företagsnyheter så vi skriver en del om nya företag och företagsaffärer. Då försöker vi hitta den journalistiska vinkeln för att undvika att det kan uppfattas som marknadsföring, säger Holmberg.
Marina Holmberg, chefredaktör för dagstidningen Västra Nyland, är förvånad att stridigheten mellan Loviisan Sanomat och K-Supermarket Loviisas köpman gick så långt.
– Principen är att vi publicerar på basen av det journalistiska innehållet och med journalistiska vinklar, säger Holmberg.
Vissa dagstidningar har besparats från stridigheter med annonsörer helt.
Tom Simola, vd och chefredaktör för Åbo Underrättelser, har inte varit med om att annonsörer försökt blanda sig i nyheternas innehåll. Han säger att tidningen överhuvudtaget får överraskande lite respons från dem.
– Ännu har jag inte fått ett sådant samtal eller hört om att en annonsör skulle säga upp kontraktet för att de är missnöjda med något vi har publicerat, säger Simola.
"Finns det orsak att skriva så finns det orsak att skriva, oavsett övriga relationer" kommenterar vd och chefredaktör för Åbo Underrättelser Tom Simola om fallet i Lovisa.
Han tror att det kan vara ett större problem för lokaltidningar som verkar på ett mindre område. Eftersom att Åbo Underrättelser agerar på flera orter anser han att de har besparats från problematiken som Loviisan Sanomat stötte på.

ANDRA LÄSER