Storgräl mellan Lovisa och Lappträsk – advokaterna har nu tagit över dialogen

Oenigheterna kring social- och hälsovårdsavtalet mellan Lovisa och Lappträsk har nått en kokpunkt. Bägge har tagit hjälp av advokater, och sannolikt ses man i rätten. Tvisten handlar om 1 miljon euro.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och kommundirektör Tiina Heikka har motsatta åsikter om situationen.
03.11.2021 11:26 UPPDATERAD 04.11.2021 06:59
Lovisa och Lappträsk har, för att uttrycka det diplomatiskt, varit oeniga om avtalet kring och kostnaderna för social- och hälsovården.
Situationen ledde till att Lappträsk lät göra en utomstående utredning av verksamheten och kostnaderna. Utredningen ledde till slutsatser kring pensionsavgifter – och att Lappträsk kommun nu anser att Lovisa är skyldig knappt 1 miljon euro.
Exakt vad det handlar om förblir lite oklart, förutom i stora drag. Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa, summerar det med avgifter.

ANDRA LÄSER