Veterinär: Plocka upp hundbajset – kan sprida sjukdomar

Veterinär Sophie Lundqvist uppmanar hundägare att plocka upp hundbajs oberoende av årstid. Särskilt när snön smälter blir det synligt om hundägarna i närområdet har slarvat.

Veterinären Sophie Lundqvist uppmanar alla hundägare att plocka upp bajset för att förhindra sjukdomsspridning.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
23.03.2023 10:34
– Det är viktigt att plocka upp året runt, så att det inte samlar sig. Jag tror att hundägare plockar upp mindre av bajset när det är snö, säger veterinär Sophie Lundqvist.
– Det ser man här i närheten av min mottagning i Olars. Det är fullt med hundbajs där det har varit snövallar på vintern. Så man ser att folk har latat sig, säger Sophie Lundqvist.
Förutom att det ser skräpigt ut kan hundbajset kan innehålla mängder av bakterier och parasiter och sprida sjukdomar.
–Dels finns det sjukdomar som överförs mellan hundarna, till exempel bandmask och parvovirus. Den senare kan orsaka väldigt kraftig spysjuka och diarré, som valpar kan dö av.
– Vi undersöker inte alltid vad som är orsaken till hundars diarré eller kräksjuka, men både på kliniken och på distansmottagningen så är både diarré och kräksjuka mycket vanliga. Ibland märker man av små epidemier, då vet man att det är en bakterie som smittar omkring i närheten, säger Sophie Lundqvist.

Zoonoser kan smitta människor 

Sedan finns det även zoonoser, sjukdomar som kan överföras till människor via hundbajset när människorna trampar i hundbajset och får hem det under skosulan och trampar i det med sockorna.
Ett exempel på en zoonos är giardia, en parasit som kan smitta människan med långvarig diarré, om infektionen inte behandlas. En annan är ESBL, en form av mångresistent bakterie.
ESBL-egenskapen gör bakterien motståndskraftig mot de former av antibiotika som vanligtvis används i vården, enligt THL.

ANDRA LÄSER