Läkarbrist: Privata vårdbolag måste hjälpa Borgå med barn- och mödravården

Läkarbristen i Borgå leder till att privata gynekologer vid läkarcentralen Fenix får ta hand om en del av den kommunala mödravården. Barn- och skolhälsovården skulle också behöva hjälp utifrån.

Borgå köper gynekolog- och ultraljudstjänster till mödrarådgivningen.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
11.11.2022 06:37 UPPDATERAD 11.11.2022 07:27
Läkarbristen är akut i Borgå och nu syns den också inom det förebyggande arbetet, bland annat inom mödra-, barn- och skolhälsovården.
Det kan vara svårt att få tider till småbarnens årskontroller i Borgå och det kan i värsta fall leda till att man missar viktiga signaler på att något inte står rätt till medan man ännu kunde ingripa i ett tidigt skede. Det samma gäller förstås för skolhälsovården.
Enligt ett tjänstemannabeslut gjort av Maria Andersson, servicedirektör för barn- och familjetjänster, köper staden gynekologtjänster för cirka 5 300 euro i månaden av läkarcentralen Fenix från början av november i år till den sista augusti 2023. För den summan får stadens mödravård cirka 30 läkarbesök per månad, enligt behov.

Svårt hitta vikarie

Biträdande överläkare Tanja Eklöf  berättar att rådgivningarnas läkararbete i Borgå devis sköts av läkare som enbart arbetar inom förebyggande tjänster för barn och familjer, och delvis av läkare som också jobbar vid hälsovårdscentralen.
– Vi har en längre tid haft läkarbrist inom Borgå HVC som helhet och dessutom har coronapandemin förorsakat köbildning både på HVC och inom det förebyggande arbetet med barn och familjer. Sedan början av september har vi inte hittat vikare till en ledig läkartjänst inom den förebyggande enheten, vilket nu gör läkarbristen svårare. 
– Vi har försökt köpa läkartjänster både för barn-, mödra- och skolhälsovård från läkarcentralen Fenix, men de kunde endast erbjuda mödrarådgivningsläkare. 

Små enheter mest utsatta

Enligt Tanja Eklöf kommer man eventuellt framöver försöka köpa andra tjänster från andra privata enheter, beroende på hur situationen utvecklar sig. 
Läkarbristen märks mest på stadens mindre rådgivningsenheter. När personalen är liten påverkas hela enhetens verksamhet snabbt till exempel om någon av de anställda insjuknar.
Trettio läkarbesök på en månad ersätter ändå inte en frånvarande läkare vid det förebyggande arbetet.
– En del av mödravårdsarbetet förutsätter mångprofessionellt arbete och är därför omöjligt att uylokalisera, säger Tarja Eklöf. Vi bedömer att det i nuläget är cirka trettio mödravårdsläkarbesök per månad som vi kan utlokalisera.

Framtiden?

Tjänster vid privata enheter ersätter redan tidigare en del av kommunernas service. Privata bolag säljer till kommunerna till exempel vårdplatser för äldre och dagvård för barn. Privata läkartjänster som ersätter kommunal service är inte heller någon nyhet. Äldrevårdens läkartjänster i Borgå har under många år inhandlats från den privata sidan.
Hur det blir när välfärdsområdet väl kommer igång på allvar återstår att se. De nuvarande avtalen med privata läkare gäller också efter årsskiftet.

ANDRA LÄSER