Språkbad i Sibbo utvidgas till Söderkulla – minst åtta barn krävs för att verksamheten kör i gång

Med minst åtta anmälda barn inleds språkbadsverksamheten i Söderkulla hösten 2021.

Det blev en ändring, men i övrigt har bildningsutskottet i Sibbo godkänt förslaget att utvidga språkbadsverksamheten.
19.11.2020 15:33
Det blev en ändring, men i övrigt har bildningsutskottet i Sibbo godkänt förslaget att utvidga språkbadsverksamheten. Hittills har språkbad varit tillgängligt i Nickby, men i och med onsdagens beslut finns möjligheten också i Söderkulla.
Ursprungligen var förslaget att inleda verksamheten om minst 16 elever anmäler sig till årskurserna 1 och 2, men på Samlingspartiets förslag korrigerades antalet till 8 – vilket också godkändes.
I praktiken har man nu slagit fast att språkbadsverksamheten inleds i södra Sibbo i höst med en undervisningsgrupp i årskurserna 0 till 2, med minst 8 elever som anmäler sig till årskurserna 1 och 2. Den fysiska platsen är Sipoonlahden koulu, alltså samma byggnad som Söderkulla skola, medan administrationen fortsättningsvis finns i Leppätien koulu i Nickby.
Kravet är att eleverna ska ha gått i språkbadsförskola eller ha motsvarande språkkunskaper.

Växer med en tredjedel

Bildningsutskottets ordförande, Antti Skogster (SFP), säger att det i praktiken innebär att man utvidgar verksamheten med en tredjedel.
– I princip fanns 1,5 klass i Nickby, nu finns det totalt 2. Förslaget att justera gränsen till 8 elever kunde ha kommit egentligen från vem som helst. Vi diskuterade också att slopa gränsen helt, men kom fram till att vi måste ha någon.
Tanken är inte ny, nämner Skogster. Frågan har legat på bordet i snart tio år, också för att verksamheten har varit populär. Efterfrågan är större än utbudet, och nu representeras också kommunens södra delar.
– Sibbo har varit känt för ett bra språkbad, också nationellt. Nu är Nickby centralorten, men samtidigt är det lång väg dit från de södra delarna, särskilt med buss. Avståndet har varit en orsak att välja bort språkbadet.

ANDRA LÄSER