10 000 Borgåfjärilar flyger ut på webben – data från jättesamlingen har digitaliserats

En verklig skatt för såväl forskare som "vanliga" entusiaster av flygfän. Så kan man beskriva Carl-Johan Widéns fjärilsamling som Borgå museum nu börjat digitalisera.

Borgå museum har en samling på över femtiotusen djur och växter. Med tiden ska hela samlingen digitaliseras så att forskare och allmänheten världen över kan få tillgång till den.
19.10.2021 11:54 UPPDATERAD 20.10.2021 10:47
En av Borgå museums huvuduppgifter är att tillhandahålla sina samlingar för allmänheten, forskare och offentliga sektorn. Som amanuens Solveig Bergholm uttrycker det är det synd om värdefulla samlingar finns gömda i museets lager.
Doktorn i farmaci, Carl-Johan Widén, donerade sin storslagna samling på över tiotusen fjärilar till Borgå Museum 2018. Widén är bosatt i Helsingfors men har en stark koppling till Borgå: en stor del av fjärilarna är insamlade runtom i staden och särskilt på sommarstället på Hasselön i Pellinge skärgård.
Borgå museum har nu digitaliserat hela samlingens data, det vill säga uppgifterna om preparatens art, när och var de är insamlade och i vilken miljö.
Informationen finns nu ute på nätet på Finlands Artdatacenters webbsida Laji.fi/sv
Särskilt forskare är väldigt intresserade av data.
Ännu finns inga bilder på Widéns fjärilar, Bergholm säger att man på museet vill gå systematisk till väga.
– Vi har över 50 000 preparat i vår samling och planen är att först digitalisera all data. Sedan kan vi fotografera alla preparat på en gång.
Bristen på bilder minskar enligt Bergholm inte samlingens vetenskapliga värde.
– Särskilt forskare är väldigt intresserade av data. Eftersom Widéns samling är insamlad under en verkligt lång tid och till stora delar på samma område är samlingens data värdefull. Ur den kan man utläsa bland annat hur artbeståndet förändrats och om hur klimatförändringen inverkat på förekomsten av olika fjärilsarter.