Sibbo behandlade kalkyl över coronanotan men röstade ner fripass för samarbetsförhandlingar

Virusepidemin går hårt åt de kommunala ekonomierna. Sibbo räknar med ett minus på nästan fem miljoner.

SALTAD NOTA. Enligt ekonomidirektör Pekka Kivilevo I Sibbo kommer coronaviruset att orsaka kostnader på 4,8 miljoner euro extra för kommunen.

Sibbo kommun beräknar att covid-19 kommer att sluka minst 20 procent av de förväntade intäkterna från företagsbeskattningen och två procent av kommunalskatten.

Ekonomidirektören Pekka Kivilevo presenterade på måndagen en beräkning till kommunstyrelsen som kalkylerar med en slutnota på minus 4,8 miljoner euro för Sibbo. Med i den grova kalkylen finns också en kostnadsökning på nästan 1,3 miljoner euro för social- och hälsovården och 44 000 euro extra för räddningsväsendet.

Samtidigt betonar han att den här kalkylen bygger på det man nu känner till, vilket gör att kostnaderna riskerar att bli ännu högre.

Den samlingspartistiska gruppen i kommunstyrelsen stödde ett förslag av Ari Oksanen om ett tillägg i lägesöversikten som skulle ge tjänsteinnehavarna fullmakt att snarast inleda samarbetsförhandlingar om permitteringar. Tillägget förkastades med siffrorna 6–5.

Kommunförbundet har gjort en enkät bland ekonomidirektörerna i de 24 största kommunerna. En uppskattning är att städernas och kommunernas inkomster från kommunal- och företagsbeskattningen minskar med sammanlagt över 700 miljoner

ANDRA LÄSER