Borgå stad: Fastighetsägaren ansvarar för att hålla växtligheten välvårdad

Staden anmärker att växtligheten ställvis täcker synligheten och tränger in på trafikleder.

Borgå stad påminner om att fastighetsägarna ska hålla koll på fastigheternas växtlighet.
Östnyland
21.09.2022 09:42 UPPDATERAD 21.09.2022 09:43
I ett pressmeddelande påminner Borgå stad om att träd och buskar har vuxit under sommaren och att grenarna hänger för lågt på vissa ställen. I värsta fall täcker de synligheten eller tränger sig in på gång- och cykeltrafikleden eller körfältet.
Staden upplyser om att fastighetsägaren eller hyresgästen har ansvar för att gallra växtligheten vid behov och se till att växterna växer inom den egna fastigheten. Till fastighetsägarens ansvar hör också att se till att körfälten har en tillräckligt fri höjd.
Den fria höjden ska vara minst 4,8 meter på körfältet och på gång- och cykelvägar ska den vara fyra meter.
Staden uppmanar fastighetsägarna att vid behov också vidta åtgärder för att hålla växtligheten snygg.
Borgå stad begär fastighetsägarna att kontrollera växtligheten och uppmanar dem att klippa den för att det ska vara tryggt för alla att röra sig på gatorna och gång- och cykelvägarna när kvällarna blir mörkare på hösten.
Den fria höjden är viktig eftersom höga fordon rör sig på gatorna, och fordonen för underhåll av gator och gång- och cykelvägar behöver utrymme för att sköta sina områden.

ANDRA LÄSER