Jakt hör inte till i skärgården

Låt oss njuta av skärgården och stränderna på annat sätt, genom att ströva omkring i naturen, plocka bär och svamp.

18.09.2020 05:40
Det är tyst på stränderna och i skogarna. Fåglarna vid vår stuga i Borgå skärgård har minskat – djuren håller på att försvinna.
Förändringarna i naturen har varit snabba. Under de senaste tjugo åren har fågel- och djurlivet förändrats märkbart, antalet ejdrar har minskat och sällan möter man en älg på skogsstigen.
Jakt innebär störningar i naturen. Skärgården är mycket sårbar och den blir lätt störd. Jag har bekymrat följt med den senaste diskussionen om friare jakt av fåglar och hjortdjur i skärgården.
Jakt hör inte till i skärgården. Till exempel ejdern i Finland är nu för tiden en hotad art. Hjortdjuren utgör ingen fara för trafiken i yttre skärgården eller för skogsskötseln. Varför får djuren inte leva i fred i sin egen omgivning?
En mångfaldig och djurrik natur är det mest värdefulla vi kan bevara för våra barn. Låt oss njuta av skärgården och stränderna på annat sätt, genom att ströva omkring i naturen, plocka bär och svamp.
Naturen är känslig och svag, låt oss inte störa den med onödig och meningslös jakt. Vi ska bevara skärgården levande och fridfull så att vi och våra barn kan röra oss där och njuta av den.

Anna-Maria Henell,

Helsingfors

ANDRA LÄSER