Ringaren i norra Lappträsk - eller historien om hur en klocka som gåva växte till 1 500 klockor och ett arbete utan slut

Supavit Nummelin reser kors och tvärs i både Finland och Europa i sitt arbete med kyrkklockor och kyrktorn. Han tillhör en ytterst liten yrkeskara, med honom medräknad finns det bara en handfull kyrktornstekniker i Finland. Just nu jobbar han med klockorna vid Borgå domkyrka.

Kyrktornstekniker Supavit Nummelin har hållit på med kyrkklockor i ett drygt decennium men säger att man aldrig blir fullärd.
I Kimoböle, norra Lappträsk, sträcker sej stora, flacka åkerlandskap runt omkring en likt slätterna i Österbotten. Längs vägrenarna blommar gula sommarblommor och mot den klarblå skyn tornar gammaldags tretaggade elstolpar upp sig. Här och där kör man förbi gamla lador, som kanske någon gång hade målarfärg på sig.