Borgå Energi flyttade intill kraftverket i Tolkis

Nyrenoverade, fräscha utrymmen i Tolkis är Borgå Energis nya hemvist. I måndags flyttade verkställande direktören som siste man in i de nya utrymmena. Fastigheten på Mannerheimgatan är till salu.

NY ADRESS. Borgå Energi och Borgå Elnät finns nu på Tolkis Hamnväg 3.
30.11.2018 13:52
Borgå Energi har två kraftverk i Tolkis och nu har också kontorspersonalen flyttat till området, liksom dotterbolaget Borgå Elnät. Den gamla byggnaden i rödtegel som tidigare var personalutrymmen för tvåhundra sågarbetare har förvandlats till ett lyftigt kontor.
Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström visar runt i de luftiga utrymmena där nästan alla kontorsartiklar redan hittat sina nya platser.
– Vi jobbar här nu, det är bara något smått som finns kvar i stan. Jag var den sista ur personalen som flyttade hit i måndags, säger han.
Den äldre delen av byggnaden är byggd 1951 och den nyare 1983. I det övre våningsplanet finns Borgå Energi och Borgå Elnät, i den nedre våningen underhyresgästerna Sydfinska Kraft och Finska kraft. I den nyare delen av byggnaden har en mindre ytrenovering gjorts medan den äldre delen fått en lite större ansiktslyftning.
Det var egentligen meningen att personalen skulle flytta in redan i somras, men luftkonditioneringen från 1980-talet krävde förnyelse och därför drog flytten ut på tiden. På tomten ska en lagerbyggnad för bland annat fordon byggas så småningom.

Fläktar ur historien

På en av väggarna hänger en flera kvadratmeter stor karta över Borgånejden. Den är ett arvegods som hamnade i huset då Borgå Energi köpte Sydfinska Kraft och berättar om tiden före digitaliseringen.
– När någon ringde och rapporterade att de inte hade el satt man en nål vid den transformatorn där felet fanns. Då såg vi på den stora tavlan var det var strömavbrott. När det var fixat tog man bort nålen, säger Wackström.
Att Borgå Energi nu fysiskt finns i Tolkis passar in i historien. Det var Tampella som byggde kraftverket i slutet av 1970-talet. Sydfinska Kraft levererade el från kraftverket åt Borgå Energi.
– Ända till 1991 kom största delen av fjärrvärmen härifrån. Då byggdes vårt gasverk i Harabacka, säger Wackström.
Några år senare köpte man upp de närliggande elnäten. Det första kraftverket börjar ha rätt många år på nacken och det var dags att planera för ett nytt.
– Sedan 2002 har vi nästan använt bara flis i elproduktionen. Det nya kraftverket i Tolkis byggdes 2013 och som bäst kommer 98 procent av fjärrvärmen nu härifrån, säger Wackström.
Borgå Energi och Borgå Elnät har tillsammans ungefär sjuttio anställda. Den gamla fastigheten på Mannerheimgatan i centrum av Borgå är nu till salu.

ANDRA LÄSER