En mjuk stad är människornas stad

En dag i arkitekten David Sims sällskap och en promenad med honom i Borgås centrum väckte en hel del tankar hos stadsplanerare Dan Mollgren.

David Sim är utbildad arkitekt och en skicklig kommunikatör med en framstående karriär som lärare bakom sig. Sim är också författare och har med sin bok Soft City (med ett 20-tal översättningar) lyckats väcka tankar om vad vi ska jobba med då vi planerar stadsmiljöer med en mänsklig skala. Jag fick nöjet att spendera en dag med David då han besökte Borgå under våren. Vi gick längs stadens gator och stannade upp för att fotografera eller analysera miljön då vi såg något intressant, alltså ungefär efter vartannat steg

ANDRA LÄSER