Insändare: Krångel i vårdcentralens tidsbeställning

17.04.2023 13:38
Efter en utlandsresa beställde jag i början på april tid för en rutinkontroll på Östra Nylands välfärdsområde. Efter ca en vecka fick jag svar men kunde inte ta emot telefonsamtalet. Efter det ringde jag upp tidsbeställningen på nytt. Då fick jag svaret att samtalet om min tidsbeställning ännu var i kraft.
Eftersom ingenting hördes på några dagar ringde jag informationen och fick svar nästan omgående. Jag hade bett om att bli betjänad på svenska. Eftersom personen som ringde upp mig talade finska bad jag att få service på svenska. Efter det var det tyst i luren några sekunder varefter hördes en röst på svenska: ni är nummer 260 i kön.
Betyder det att jag på nytt får stå i kön? Och tänk om samma procedur med språket upprepas nästa gång jag får svar blir jag då igen flyttad sist i kön? Tacksam för svar.
Per -Håkan Slotte, Borgå
Svar När kunden kontaktar vårdcentralens nummer via telefon har vi alltid en automatisk telefonsvarare som först hänvisar kunden att välja språk. När kunden väljer språk hamnar hen i kön. Alla samtal placeras i samma kö. 
Sjukskötaren ser språkvalet, och ser alltså när samtalet kommer in om kunden vill ha service på svenska eller finska och kommunicerar på det språk kunden önskar. Vi har flera sjukskötare på varje vårdcentral som svarar på samtalen,  vilket betyder att 280 samtal i kön är mycket möjligt. 
Antalet inkommande samtal varierar dagligen, men särskilt på morgnarna ringer många och det kommer mycket inkommande samtal längs hela dagen. 
I framtiden hoppas jag förstås att kunderna kontaktar oss direkt i problemsituationer så att vi kan kolla telefonloggen för att se om vi har några problem i systemet som kräver åtgärd.
Päivi Sippula, Resultatenhetschef för hälsocentralstjänster

ANDRA LÄSER