I Borgå huvudbibliotek bjuds det på öppna berättelseeftermiddagar för skolbarn under hela våren

Varje onsdag klockan 14–16 ordnas öppna berättelseeftermiddagar för barn på huvudbibliotekets barnbibliotek. Verksamheten leds av ordkonstledare och dramapedagog

Mari Anttonen

.

Mari Anttonen leder berättelseeftermiddagarna på Borgå huvudbibliotek.
04.04.2023 17:35
De så kallade berättelseeftermiddagarna går ut på att Mari Anttonen provar på olika sätt att njuta av ord och berättelser tillsammans med barnen. 
Deltagarna hittar på, lyssnar till och funderar ut berättelser. Berättandet kombineras också med andra typer av skapande, som att göra figurer av modellera utifrån en favoritsaga eller att låta skrivandet inspireras av musik.
Barnen kan delta en gång eller alla gånger, en stund eller hela eftermiddagen. Aktiviteten riktar sig i första hand till barn i lågstadieåldern. Barnen behöver inte ha hållit på med ordkonst tidigare för att delta. Man kan delta i verkstaden på finska, svenska och engelska. Berättelseeftermiddagarna är kostnadsfria och öppna för alla.

ANDRA LÄSER