Kulloelever gapar stort när ny popup-klinik kommer på besök – se video!

Runt 1 500 första-, tredje- och femteklassare i Borgå kan under det kommande läsåret invänta besök av tandskötare, tandläkare och tandhygienist i sin egen skola. I veckan besökte stadens nya popup-klinik skolorna i Kullo.

XYLITOLGÅVA. Tredjeklassaren Teresa Rantamäki fick titta in på Borgå stads popup-tandklinik som för dagen hade rests i Kulloon koulu. Under två dagar kontrollar tandhygienisten Riina Kämäräinen och tandskötaren Jeanette Nordström tänderna på skolans samtliga ettor och treor.

Stora omändringar i mun- och tandvårdstjänsterna infördes vid ingången av augusti. Bland annat lades alla tandkliniker förutom den i Näse och den i Lyceiparkens skola ned och staden gick in för nytänk speciellt inom vården för skolelever. Nu turnerar en popup-tandklinik i skolorna i Borgå.

– Vi har investerat i en popup-tandvårdsstol med tillhörande instrument. Vårdpersonalen har fått lära sig att bygga upp helheten som nedmonterad får plats i en liten trolley. Jag tror den väger ungefär 18 kilogram, säger övertandläkare Sari Holmberg.

Poängen med den mobila popup-tandkliniken är att den kan åka ut till eleverna i skolorna i stället för tvärtom. Till exempel i Tusby har systemet med en turnerande tandklinik roterat redan i flera år med gott resultat.

Pilottest

I Borgå testade man popup-kliniken i våras i Albert Edelfeltin koulu och fick ett positivt mottagande: Eleverna gästade popup-kliniken i tur och ordning och det gick smidigt att kontrollera tänderna, eventuellt röntga och vid behov ordinera fortsatt vård.

Sedan skolstarten är det systemet som gäller i alla stadens skolor med elever i ettan till sexan.

– Visst är det en stor omställning med en popup-tandklinik som åker runt till trettio skolor i bygden. Samtidigt är det en handräckning till föräldrarna, säger Holmberg. Nu behöver föräldrarna inte ta ledigt från jobbet mitt på dagen för att skjutsa barnen till tandgranskningen, och det blir inte heller problem med tidsbokning, med annullerade tider eller exempelvis bortglömda tider.

I stället får föräldrarna ett besked via Wilma cirka en vecka före popup-kliniken kommer på besök till barnets skola. När dagen är inne monteras popup-kliniken upp i hälsovårdarens rum, i ett klassrum eller i gymnastiksalen, och under skoldagens gång kallas eleverna till tandgranskningen direkt från klassrummet. Föräldrarna behöver alltså inte följa med.

Trevligt besök

– Det ska vara enkelt och trevligt att besöka popup-kliniken, det finns ingen orsak att måla upp tandkontrollen som någonting hemskt, säger Holmberg.

Barnets allmänna munhygien kontrolleras liksom den eventuella förekomsten av karies. Under den första granskningen i ettan och den andra i trean är det en tandskötare och en tandhygienist som sköter kollen, i femman får tandskötaren sällskap av en tandläkare.

– Ifall det finns behov av fortsatt vård så gör vi upp en vårdplan och ger barnet en tid till tandkliniken i Näse eller i Lyceiparken. Då är det föräldrarnas sak att se till att barnet kommer till kliniken, och det är också viktigt att en förälder är med på själva besöket, säger Sari Holmberg.

Borstinsats

Holmberg är noga med att påpeka att popup-kliniken framför allt är till nytta för de familjer som är noga med att barnen sköter sina tänder. Då räcker det fint med ett kontrollbesök vartannat år. Är det lite si och så med borstandet blir det en rätt lång paus mellan granskningarna, men också där har staden gått in för en punktinsats.

– Eleverna i årskurs tre får undervisning i hur man ska borsta tänderna.

GAPA STORT. Teresa Rantamäki är en flitig tandborstare, hon äter xylitoltuggummi efter alla måltider och har godisdag på fredagarna. Så är hennes tänder också i prima skick.

Staden har satsat runt 14 000 euro på popup-kliniken, instrumenten inkluderade, men enligt Sari Holmberg måste man komma ihåg att kliniken servar runt 1 500 barn och bara binder upp två tandvårdarproffs. Användningsgraden är hög: avdelningssköterskan på tandkliniken i Näse har gjort upp en årsplan för popup-kliniken och den åker runt i skolorna från tidig höst till sen vår.

På skolbesök

I onsdags stod Kullo skola och Kulloon koulu i tur att få besök av popup-tandkliniken. Tandläkarstolen hade vecklats ut i klassen för specialundervisning, och där togs eleverna i tur och ordning emot av tandskötaren Jeanette Nordström och tandhygienisten Riina Kämäräinen.

– Tre dagar totalt kommer vi att vara här i Kullo, två dagar den här veckan och en dag nästa vecka, då tillsammans med en tandläkare. Eleverna har tagit väl emot oss och kikat in genom dörren för att kolla vad vi håller på med, säger Kämäräinen.

Eleverna har tagit väl emot oss och kikat in genom dörren för att kolla vad vi håller på med.

Det har blivit tredjeklassaren Teresa Rantamäkis tur att får sina tänder granskade.

– Jag är rädd, säger hon men slår sig ändå ner i tandläkarstolen, får ett par skyddsglasögon placerade på näsan och öppnar snällt gapet.

– Du behöver inte alls vara rädd, jag kollar bara din mun med en spegel och lyser med en liten lampa, säger Riina Kämäräinen och inleder tandkollen med förklarande och lugn röst.

Popup-tandklinik

Mun- och tandvårdstjänsterna centraliserades till Näse och Lyceiparkens skola i början av augusti. Av tidigare sju finns två kvar.

Klinikerna vid Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola och Pääskytien koulu har inte längre mottagning med tidsbeställning. I stället testar men på popup-mottagning i skolorna i årskurs 1–6.

En munhygienist och en tandläkare kontrollerar elevernas tänder och munhygien i första och tredje årskursen och en tandläkare och en tandskötare kontrollerar eleverna i femte klass.

Behöver eleverna fortsatt vård får de en tid till tandkliniken i Näse eller i Lyceiparken.

En punktinsats görs dessutom för eleverna i tredje klass som får undervisning i hur man ska borsta tänderna.

Fint borstat!

Teresa Rantamäki får idel beröm: Hon har borstat flitigt, har inga hål och heller ingen tandsten. Riina Kämäräinen hör sig för om tandborstningsrutiner, godisdagar och om hon äter xylitolpastiller eller – tuggummi efter måltiderna.

– Jag har godisdag på fredagarna och äter xylitoltuggummi efter varje måltid, berättar Teresa och får tummen upp av tandskötarna.

Borgå har även gått in för ett helt nytt system för eleverna i årskurs 7–9. Där ligger fokus på åttondeklassarna och alla elever i en klass kallas samtidigt till tandkliniken i Näse för en dag varpå deras tänder kontrolleras, undersöks, putsas och vårdas enligt behov.

– Då har vi alla våra nio vårdrum i bruk och elevernas tänder sköts av sex tandläkare och tandskötare och tre tandhygienister. Allting sköts på en dag, säger Sari Holmberg.