Det kan bli dyrt att kompromissa om miljön

Förslaget att skydda det skogsområde som heter Porvoonkorpi är igen aktuellt. Det kan framstå som smått i den stora bilden, men ur ett annat perspektiv finns här en chans att göra det rätta.

Biodiversiteten drar nytta av sammanhängande skogsmarker.
LedareMax Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
13.02.2023 15:27
År 2020 utgavs science fiction-boken The Ministry for the Future, ungefär Framtidsministeriet på svenska. Boken utspelar sig i en ganska nära framtid, där klimatförändringen och skadorna på biodiversiteten gått längre än nu. Namnet syftar på byråkraters och politikers försök att säkra framtida människors och djurrikets rättigheter.
Boken inleds med en värmebölja som dödar miljontals människor i Indien, men i övrigt är luntan överraskande byråkratisk. Boken är också en fascinerande blandning av fiktion och fakta.
Mycket handlar om hur svårt det är att komma till politiskt samförstånd om vad som bör och kan göras, vilket leder till mindre önskvärda resultat när det blir käbbel om kostnader och ansvarsfördelning. Boken kan därmed läsas som en dystopi, som en berättelse om samhällskollaps och en trovärdig berättelse om hur vår ganska nära framtid riskerar se ut.

ANDRA LÄSER