Byskolorna i Sibbo repareras

NORRA PAIPIS SKOLA. Nyskolans ytterväggar och tak ska målas i år, ytterdörrarna ska repareras och regnvatten- och dräneringssystemen ska kontrolleras och vid behov repareras. Bild: Kristoffer Åberg

Tak och väggar ska målas och dräneringarna ska ses över.

Tekniska utskottet i Sibbo har slagit fast en renoveringsplan för 2019.

Sex byskolor i Sibbo har konditionsgranskats 2017 och under vart och ett av de tre följande åren ska kommunen satsa en halv miljon euro på reparationer.

Skolorna som berörs är Norra Paipis skola, Södra Paipis skola, Borgby skola, Boxby skola, Salpar skola och Gumbostrand skola.

Under 2019 satsar man främst på sådana åtgärder som försäkrar att byggnadernas ytterväggar och -tak är i skick. Man strävar också efter att se till att regn- och ytvatten leds bort från fastigheterna och från gårdsplanerna.

Många av skolornas ytterdörrar ska repareras eller förnyas och nästan alla gårdsplaner ska avvägas på nytt för att förhindra vattensamlingar. Många tak ska målas och en del förnyas och dräneringssystemen ska kollas upp och förnyas vid behov.

Tekniska utskottet reserverar en halv miljon euro för byskolornas förbättringsarbeten i år. ÖN

Mer läsning