Byskolorna i Sibbo kan bevaras

FLER OCH FLER BARN. Invånarantalet växer stadigt i Sibbo och det leder till ett behov av fler dagisplatser och fler skolor. Barnen på bilden går i daghemmet Miili. Bild: Kristoffer Åberg

Sibbotjänstemännen lägger fram sitt förslag om framtidens skolor, daghem och andra bildningslokaler. Nu är det fritt fram för invånarna att komma med sina åsikter och förslag.

Det handlar om hur skol- och daghemsnätverket i Sibbo ska se ut i framtiden och också om fritids- och ungdomstjänsternas lokaler. Var måste man bygga nytt, var kan man utnyttja de lokaler som redan finns.

I dag, fredag, öppnas en enkät på Sibbo kommuns hemsida. Samtidigt kan alla intresserade där bekanta sig med förslaget till ny servicenätplan för bildningsväsendet.

Förslaget till servicenätsplan bygger på kommunens nya strategi.

Byskolor billiga i drift

– I strategin betonas att byarna ska utvecklas, säger bildningsdirektör Kurt Torsell. Därför går vi in för att bevara alla byskolor.

– Det är relativt billigt att upprätthålla och använda de byskolor som finns i dag. Därför finns det inget behov att föreslå stängningar.

Om politikerna tycker lika som tjänstemännen, och det torde de göra, kan Sibbo sälla sig till samma grupp som Lovisa, kommuner där man bevarar byskolorna.

Men till skillnad från Lovisa, och de flesta andra kommuner i vårt land, växer invånarantalet i Sibbo så det knakar och det ger anledning att också satsa på nya skolor och tillbyggen till befintliga skolor.

Nytt skolhus för Söderkulla skola?

Den finska grundskolan i Söderkulla får 70 fler elever hösten 2018, jämfört med det här läsåret.

– Sipoonlahden koulus utvidgning av utvidgningen blir klar 2020, säger Torsell. Om tillväxten fortsätter så här måste vi fundera noga hur vi går vidare.

BAKOM (BILDNINGS)NÄTET. Söderkulla skola är i dag utlokaliserad på flera olika håll. En ny skola kan börja planeras 2020. Bild: Kristoffer Åberg

Sipoonlahden koulu ska om två år kunna ta emot 1 100 elever. Man hade räknat med att svenska Söderkulla skola, med ungefär 200 elever, får en del av tillbyggnaden.

– Men om tillväxten fortsätter så här blir det nödvändigt att fundera hur vi löser frågan tills Söderkulla skola får en helt egen byggnad, visserligen på samma område, vid Fröken Miilis väg, säger Torsell. Den skolan kunde man börja planera i början av 2020.

Söderkulla skola, som nu är splittrad på olika skolhus runtom i kommunen på grund av inomhusluftproblem, kan flytta in i sina nya baracker i oktober 2018 som planerat och bli kvar där tills det nya skolhuset är inflyttningsklart.

Nickby och Tallmo

Nickby hjärta utvidgas enligt planerna och består sedan av en enhetsskola med klasserna 0 till 9 på finska och Kungsvägens skola på svenska.

Kyrkoby skola börjar svämma över sina bräddar. I servicenätsplanen föreslås en utredning om behovet av tilläggsutrymmen.

Lukkarin koulus framtid ska utredas. Ska skolan renoveras eller borde man bygga en helt ny skola och i så fall var.

I Tallmo, som man beräknat växer till ett samhälle med 10 000 till 13 000 invånare när det är helt utbyggt, byggs nya lokaler för dagvård, förskola och skola upp till klass nio. Bildningscentrat ska stå klar 2023.

Skolan för vuxna, Sibboinstitutet, är nu inhyst i en av Kungsvägens skolas gamla byggnader. Här är frågan var Sibboinstitutet ska placeras permanent, i ett nybygge eller i någon av bildningens befintliga lokaler.

Behov av fler daghemsplatser

– Situationen i Västerskogen har första prioritet, säger Kurt Torsell. Nu vill vi ha en lösning för hela daghemsenheten, alltså den svenska dagvården, den finska och för språkbadet.

Här är frågan om man ska satsa på kommunalt eller på privat daghem.

I dag har det svenska daghemmet fått flytta bort på grund av problem i fastigheten.

Ett nytt privat daghem som fungerar med servicesedel blir klart i Ådalen i höst och daghemmet vid Nickby hjärta står inflyttningsklart hösten 2019.

– Dit ska vi flytta en del av de nu befintliga daghemmen i Nickby, säger Torsell. Risken är bara att om vi stänger fyra daghem nästa höst så kan det betyda att vi måste öppna dem igen efter ett år eller två på grund av det stora behovet av dagisplatser.

– Därför måste övergången planeras ordentligt. Inga föräldrar eller barn gillar att byta daghem titt som tätt.

Sibbo har sagt upp alla tidigare köpavtal med privata daghem från den sista juli.

– De flesta privata aktörerna kommer att fortsätta med sin verksamhet, säger Torsell. En del går in för servicesedlar men de flesta satsar på privat dagvårdsstöd.

Simhall och simstrand

I servicenätplanen ingår också lokaler för ungdomsverksamhet, för fritid och för kultur.

Nya ungdomslokaler behövs i Söderkulla och i Tallmo. Frågan är om kommunen ska bygga eller hyra in sig någonstans.

– Också i Nickby måste vi hitta nya lösningar, säger Torsell. Ungdomsgården fungerar bra i dag, men den finns på järnvägsområdet och det är inte en bra lösning på sikt.

Behovet av en simhall ska utredas i en vattenidrottsutredning.

– Det handlar om att ta fram modeller. Alternativen är simhall och simmöjligheter i kommunen, egen eller i samarbete med andra, säger Torsell.

En kommunal badstrand vid havet är också mycket efterlängtad.

– Enligt budgeten finns det pengar för arbeten vid Hitåstranden 2020, säger Torsell. Det betyder att Sibbo har en kommunal havsstrand sommaren 2021.

Biblioteket i Söderkulla fungerar bra som det är, huvudbiblioteket i Nickby renoveras just nu, och med i planerna för framtiden finns eventuellt en biblioteksfilial i Tallmo.

Invånarkväll

Det lönar sig att närmare bekanta sig med förslaget på nätet.

Måndagen den 14 maj mellan klockan 18 och 20 ordnas en invånarkväll kring servicenätplanen i Festsalen. Där kan publiken ställa frågor och kommentera tjänstemännens förslag.

Efter invånarkvällen har man ännu fyra dagar på sig att svara på enkäten, till den 18 maj.

Planen uppdateras enligt responsen och skickas sedan vidare för beslut, i maj i sektionerna och i bildningsutskottet, i juni i kommunstyrelsen och i fullmäktige.

Kurt Torsell meddelar 4.5. klockan 16 att servicenätsutredningen och enkäten än så länge bara finns på finska på kommunens hemsida. Genast när översättningen är klar läggs den ut också på svenska.

Utredningen hittar man genom att gå in på sibbo.fi och i sökfältet skriva palveluverkko.

Mer läsning