Byskolorna håller måttet

ÖVER RIBBAN. Södra Paipis skola, liksom de andra undersökta byskolorna, når upp till de minimikrav Sibbo ställer på skolfastigheter. Bild: Kristoffer Åberg

På onsdagen fick bildningsutskottet bekanta sig med en detaljerad analys av byskolornas skick och om vilka investeringar som behövs.

Enligt Sibbo kommuns målsättning ska alla byggnader nå upp minst till en trea på en femgradig skala som beskriver behovet av renoveringar. En byggnad som hör till klass 5 är ny eller nyrenoverad medan en byggnad i klass 1 är i slutet av sin livslängd och måste ersättas inom 1–5 år. Byggnader i klass 3 har behov av åtgärder men inte några större akuta saneringar.

Södra Paipis skola, Salpar skola, Gumbostrands skola och Borgby skola placerade sig i klass 3 medan Norra Paipis skola och Boxby skola fick klassificeringen 3,5. Konditionsanalysen har gjorts av företaget Vahanen Pro som granskat byggnadernas strukturella skick, faktorer som har att göra med hälsa och säkerhet samt hur byggnaderna uppfyller krav relaterade till lagstiftning och myndighetsgranskningar.

Utifrån analyserna fastställs de investeringsbehov och anslag som behövs för saneringar under de följande tio åren. Det här skrivs in i kommunens investeringsprogram för att byggnadernas skick ska nå upp till de fastställda målsättningarna även i framtiden.

Konditionsgranskningarna fortsätter under sommaren och hösten i alla daghem och skolor där motsvarande undersökningar inte gjorts under de tio senaste åren.

Mer läsning