Byskolor kan bli trumfkort för Lovisa

INGEN NY GRANNE? Pernå Kyrboby skola kanske inte får ett nybygge som granne, trots allt. Arkivbild. Bild: Albert Häggblom

Stadsdirektören föreslår att skolnätet bevaras som det är i dag i tio år framåt och det ser ut som om en majoritet av beslutsfattarna skulle rösta för. Men stadsdirektören har också ett förslag som lär stöta på mothugg.

Efter årligen upprepade skolnätsutredningar och oro kring de små byskolornas framtid blir stadsdirektör Olavi Kalevas förslag till stadsstyrelsen den 16 maj en antiklimax.

– Jag kommer att föreslå att det nuvarande skolnätet bibehålls åtminstone 10 år framåt under förutsättning att inga radikala förändringar inträffar beträffande elevunderlaget eller skolfastigheternas skick, säger Kaleva.

– Dessutom föreslår jag en ny svensk högstadieskola på sin nuvarande plats och en grundförbättring och sanering av Koskenkylän koulu.

Kaleva föreslår alltså att inga skolor dras in.

– Jag ser frågan som en imagefråga för staden och ett sätt att öka dragningskraften. Vi måste med åtgärder visa att vi är en byarnas stad som tänker på hela stadens utveckling. Lösningen kräver ekonomiska satsningar från stadens sida men samtidigt satsar man på livskvaliteten.

Jag vill att alla nuvarande skolor bevaras och att ingen dras in.

Majoritet på 60 procent

Det ser ut som om beslutsfattarna är inne på samma linje, det vill säga att skolnätet ska bevaras som det ser ut i dag. Inte enhälligt, men så mycket att de utgör en majoritet.

– Jag har räknat ut att vi kan få en majoritet på ungefär 60 procent för ett bevarande av skolnätet, säger Pekka Heikkilä, Saml, andra vice ordförande i stadsstyrelsen.

Inom samlingspartiet är beslutsfattarna delade, kanske ungefär 50-50.

Likadant är det inom SFP säger Mia Heijnsbroek-Wirén, ordförande för stadsstyrelsen.

– Min personliga åsikt har däremot inte ändrats sedan vi röstade i samma fråga 2014. Jag vill att alla nuvarande skolor bevaras och att ingen dras in.

Socialdemokraternas gruppordförande Pertti Lohenoja vill också behålla alla skolor och inte göra några ingrepp i skolnätet.

– Det är min personliga åsikt. Vi har ännu inte gjort något gruppbeslut, det gör vi först inför fullmäktigemötet, men tankegångarna är ganska lika bland de andra socialdemokraterna.

Sannfinländarna har tidigare meddelat att de är för ett bibehållet skolnät.

Beslutsfattarna vill göra byskolorna till ett trumfkort för Lovisa. När alla andra kommuner drar in sina små skolor kan Lovisa gå emot trenden, visa att man satsar på närservice och på det sättet locka unga familjer att flytta till byarna.

Man tror att man kan locka behöriga, aktiva lärare om de vet att skolan inte kommer dras in inom de närmaste fem, kanske tio åren.

Förstås har stadsdirektören rätt som föredragande att komma med helt annat förslag, men hur styrelsen kommer att reagera på ett förslag som inte framkommit under beredningen är en helt annan sak.

Nytt förslag

I Kalevas förslag finns ändå en punkt som troligen stöter på patrull. I stället för en ny finsk skola i Forsby, intill den svenska skolan, föreslår han en grundsanering av den nuvarande Koskenkylän koulu.

– Det är onödigt att överge den gamla skolbyggnaden, jag tycker att den är en ganska bra helhet som går att sanera för ungefär 1,5 till 2 miljoner euro.

Mia Heijnsbroek-Wirén kommenterar att Kaleva kommer med ett förslag som inte ingår i skolnätsutredningen eller i bildningsnämndens förslag.

– Förstås har stadsdirektören rätt som föredragande att komma med helt annat förslag, men hur styrelsen kommer att reagera på ett förslag som inte framkommit under beredningen är en helt annan sak.

Pertti Lohenoja konstaterar att man ju redan många gånger har kommit fram till att den nuvarande placeringen av skolan är helt fel.

Mer läsning