Byn är äldst!

För Sibbo är byarna en tillgång att ta vara på.

I Sibbo finns ett antal byar som på grund av huvudstadens närhet är växande, inte döende som på så många andra ställen i landet. Utanför tätorterna Nickby, Söderkulla och Tallmo lever i byarna 40 procent av Sibboborna. När vi planerar byarnas framtid är det bra att observera att byn är vår äldsta kulturform, äldre än staten, äldre än kyrkan, äldre än lagarna. Det måste alltså finnas någonting speciellt i byn som organisationsform om den en gång har överlevt så länge. För Sibbo är byarna en tillgång att ta vara på. "I byarna bor Sibbos själ".

Gustav Tallqvist Söderkulla