Byn är äldst!

För Sibbo är byarna en tillgång att ta vara på.