Byggrätterna väcker frågor i Norra Paipis

Många markägare hoppades att den nya delgeneralplanen för Norra Paipis skulle ge fler byggrätter då Sibbo för första gången inte utgick från stomlägenhetsprincipen i planeringen. Men i utkastet till planen, som återremitterades till ny behandling, såg det ut att gå tvärtom.

Juhani Rantala (Saml), ordförande för markanvändningssektionen som på måndagen gav planeutkastet tumme ner säger att eftersom delgeneralplanen i Norra Paipis tas fram enligt en helt ny modell är det viktigt att alla bitar faller på plats.

– Tanken är att planen för Norra Paipis också ska kunna fungera som grund när vi gör upp delgeneralplaner för andra områden.

Till skillnad från tidigare planer där man utgått från principen med stomlägenheter när man beviljat byggrätt är planen för Norra Paipis baserad på fem zoner.

– I zon 1 räcker en mindre tomt för att man ska få bygga medan det i zon 5 krävs en betydligt större tomt. Målet är att utveckla centrumområdena och möjliggöra byggande där det är logistiskt och ekonomisk mest fördelaktigt.

Till vilken zon en tomt hör fastställs enligt ett poängsystem, där närheten till kommunikationer och kommunal service ger höga poäng. Rantala säger att en av orsakerna till att utkastet återremitterades var att man höjde det poängantal som existerande kommunalt vatten och avlopp ger. Det beaktades inte fullt ut i utkastet.

– Antalet byggrätter sjönk något i utkastet jämfört med generalplanen och vi räknar med att den större betydelsen av vatten och avlopp kan rätta till det här. När vi skickade utkastet till ny behandling var våra instruktioner att antalet byggrätter borde vara minst lika många som det som möjliggörs i generalplanen, säger Rantala.

Han kan förstå att fördelningen av byggplatserna väcker frågor och kritik men påminner om att principerna för hur byggrätterna fastställs nu är annorlunda jämfört med stomlägenhetsprincipen.

– En markägare kan anse att om grannen får mer byggrätt så borde han få det också. För en vanlig markägare kan zonindelningen vara lite svårt att greppa och det kan kännas luddigt att skillnaden i byggrätt beror på att tomterna hör till olika zoner.

Rantala säger att utkastet för delgeneralplan för Norra Paipis orsakat överraskande många åsikter och utlåtanden.

– Kommunen fick in över åttio åsikter och ett tiotal utlåtanden. Kanske något överraskande handlade ungefär en tredjedel av åsikterna om den planerade ridrutten. Folk ansåg att den inte passar i området.

Mer läsning