Byggprojekt framskrider i Nickby

OMVANDLING. Storkärrsgränd kommer att breddas och utrustas med gång- och cykelleder. Vägsträckan byter också namn till Södra Skolvägen. Bild: Kristoffer Åberg

Flera gatubyggen stod på menyn när tekniska utskottet i Sibbo samlades på måndagen.

Invånarna i Nickby har en verklig byggsommar framför sig, efter skolavslutningen åker skopan ner i jorden på centrala platser i byn. Ordföranden för tekniska nämnden Rainer Boman (SDP) beklagar olägenheterna som det här medför men hoppas att invånarna inte ska glömma bort den positiva sidan.

– Det blir visserligen rörigt under den här sommaren men sedan är arbetet klart. Vi behöver inte riva upp gatorna under flera somrar i rad.

Under utskottets möte valdes entreprenör både för projektet på Stora Byvägen och för ombyggnadsarbetet vid Storkärrsgränd som efteråt ska byta namn till Södra Skolvägen. De här två projekten sköts av samma byggföretag.

– Läänin Kuljetus lämnade in de förmånligaste offerterna. Bolaget har haft hand om brobygget vid Nybrovägen och just nu arbetar de i Baskukärr. Jag tror att de hade möjlighet att ge det billigaste priset eftersom de redan har sin utrustning på nära håll, säger Boman.

Utanför Sockengården vid Stora Byvägen byggs en huvudhållplats för bussarna och området fräshas även allmänt upp. Bygget vid Storkärrsgränd handlar bland annat om att bredda vägen och bygga gång- och cykelleder.

Under mötet beslöt nämnden också att lägga gatuplanen för Norra Skolvägen till påseende. Den ska förlängas i en båge ut till Nickbyvägen.

– Vi hoppas att även det här byggarbetet ska bli klart inom det här året. När det gäller Stora Byvägen och Storkärrsgränd är tanken att projekten ska vara klara före skolstarten.

I korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen ska också så småningom byggas en rondell.

– Det blir vårt nästa projekt. Ett hus måste rivas innan byggandet kan börja, någon tidtabell är ännu inte fastslagen.