Byggplaner vid Tullbron fall för HFD

Besvärsrundan kring byggplanerna vid Skepparegatan 8B i Lovisa fortsätter. Högsta förvaltningsdomstolen har begärt byggnads- och miljönämnden om uppgifter angående fallet.

Ärendet fick sin början den 2 juni i fjol då byggnads- och miljönämnden beviljade bygglov för Oy Petsamo Stevedoring Ab:s planer på en 2 833 våningskvadratmeter stor byggnad vid Skepparegatan 8B i närheten av Tullbron i Lovisa. Två olika fastighetsägare överklagade bygglovet bland annat med motiveringen att ett sådant inte bör beviljas för en föråldrad detaljplan. Dessutom konstaterar de besvärande att bygglovet står i strid med detaljplanen, att byggnaden inte passar på tomten landskapligt eller trafikmässigt, att byggnaden blockerar besvärandenas havsutsikt och sänker värdet på deras småhus och de andra småhusen på området.

När besvären behandlades av Helsingfors förvaltningsdomstol fick fastighetsägarna avslag på sin överklagan.

Fastighetsägarna går ändå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. HFD har begärt byggnads- och miljönämnden om förklaring med anledning av den ansökan om besvärstillstånd som fastighetsägarna lämnat in. Nämnden behandlade HFD:s begäran på sitt möte den femte oktober. I sitt beslut konstaterar nämnden att den inte har något att tillägga när det gäller beviljandet av bygglovet. Allt material som anknyter till fallet gavs redan till Helsingfors förvaltningsdomstol i samband med att ärendet behandlades. HFD har i sin begäran konstaterat att det här materialet finns till domstolens förfogande. Nya Östis var först med nyheten.