Byggplaner för Nimbus på bordet – fastighetsägaren hoppas på gemensamt projekt för hela kvarteret

PROCESSEN STARTAT. Snart får vi se vad som egentligen görs i Citymarket/Nimbuskvarteret. Både staden och Konsve utreder. Den ultimata lösningen är att hela kvarteret byggs om. Bild: Kristoffer Åberg

Konsve, som äger Nimbushuset, uppdaterar sina byggplaner och vill höra om staden och grannhusens ägare vill hoppa på tåget. Nu finns det vilja på flera håll att utveckla centrum. Många bitar måste ändå falla på plats.

– Det blåser medvind från stadens sida, säger Michael "Micko" Broberg och framhåller att stadens höga markanvändningspriser tidigare var huvudorsaken till att privata bolag inte vågade satsa i gamla s...