Byggnadskritiken hopar sig i regionen

De kritiska rösterna blir allt högre i regionen.

På sistone har det uppstått en hel del kritik mot tjänstemän och själva beslutsapparaten kring byggande – i såväl Borgå som Lovisa.

I Borgå har riksdagsledamoten och företagaren Eero Lehti (Saml) ingen som helst förståelse för stadsutvecklingsnämnden, vars ologiska resonemang försvagat Lehtis tillit till Borgå som samarbetspartner.

Hans plan var att bygga en koloniträdgård på 3 000 kvadratmeter i Jackarby, något som stoppades redan i den första behandlingen i maj. Saken kom upp igen på tisdagen, och inte heller då accepterade nämnden planerna. Lehti hade redan minskat på ytan till 2 000 kvadratmeter, men nämnden krävde en halvering till 1 000 kvadratmeter.

Processen kring koloniträdgårdsplanerna i Jackarby har nu lett till att Lehti dragit tillbaka sitt anbud om att få köpa Valtimohuset – ett spetsprojekt som är tänkt att leda till ett kvalitetshotell i centrala Borgå. Han överväger också att flytta hela koloniträdgårdsprojektet till Pyttis.

I Lovisa är det å sin sida medlemmarna i tekniska nämnden som efter en längre tid valt att öppna munnen angående tekniska centralens brister. Ärenden bereds dåligt, centralen svarar inte på frågor från företag och privatpersoner, och tjänstemän ringer inte tillbaka när någon önskar att de gör det. Den dåliga övervakningen av den nya skolan Harjurinteen koulu får också hård kritik. Det är inte heller konstigt med tanke på att man tvingas tömma en helt nybyggd skola.

En outtalad baktanke i kritiken är sannolikt risken att potentiella arbetsgivare blir frustrerade och väljer att etablera sig på annat håll.

Tekniska centralen i Lovisa får också kritik från företagarhåll, däribland Container Finances Kalle Jalkanen som säger att företaget förgäves tvingats vänta på de tillstånd som behövs för att flytta ett hus till andra sidan gatan.

Ett helt eget kapitel är sedan problemen med hallbygget i Valkom hamn, för att inte tala om isoleringsmaterialet i nya svenska högstadiet.

I både Borgå och Lovisa är det normalt att tjänstemän och regler kritiseras av mannen på gatan. Det talas om företag som väljer andra orter, hus som inte byggs, byggnadsinspektörer som är för nitiska och områden som är misslyckade. Ofta pekar man finger på Kungsporten i Borgå, som blir bara tommare (men där det börjar röra på sig igen), och Gråberg i Lovisa dit bara en knapp handfull invånare valt att flytta – varav en är chef inom bildningssektorn i staden.

Det är ändå lätt att glömma att beslutsprocessen och byråkratin finns där av en orsak och att tanken är god: alla ska behandlas lika, ingen ska få särbehandling och alla som känner sig överkörda ska få en chans att överklaga. Systemet är tänkt att vara rättvist, men det innebär också att det är långsamt, ansiktslöst och i regel inte särskilt flexibelt. Det ska också föra med sig den ganska uppenbara fördelen att Finland inte är en bananrepublik där ett diskret kuvert med pengar säkerställer ett bygglov. Om ett område i staden blir lyckat eller inte är sedan en kombination av ett otal mer eller mindre konkreta faktorer.

Med det sagt finns det kommuner helt i närheten som, trots att de är väldigt små, lyckas med de mest överraskande projekten. Ta till exempel Pyttis som Eero Lehti nu sneglar på, med ynka 5 300 invånare. Här är det senaste jätteprojektet en ny flygplats som i första hand riktas till kommersiell verksamhet. Den som följde med processen kunde notera att saken gick framåt ganska smidigt, och att de som motsatte sig projektet hördes. Huruvida grannarna själva sedan upplever det på samma sätt är en annan fråga. Den lilla kommunen är också en av de mest privatiserade i Finland, ett faktum som också väcker åsikter för och emot.

Ingen kan ändå säga att inget händer i Pyttis.

Max Nyberg Reporter

Mer läsning