Byggnadsforskare: "Det är vårt ansvar att skydda värdefulla kulturmiljöer"

– Förfall ligger inte i någons intresse, byggnader ska användas, säger byggnadsforskare Kirsi Toivonen på Borgå museum. Brunbergs gamla karamellfabrik vid Stadsparken beskriver hon som obestridligt värdefull. Bild: Kristoffer Åberg

En kulturhistoriskt värdefull byggnad blir inte mindre värdefull bara för att den är i dåligt skick. Likafullt är den värd att skydda säger byggnadsforskare Kirsi Toivonen på Borgå museum.

Skyddade byggnader i centrum av Borgå som präglas av olika grader av förfall är ett ämne som stadsborna återkommer till om och om igen. Nu senast aktualiserades diskussionen igen i samband med en anla...