Bygglov för Lidl i Söderkulla

BYGGLOV. Nu är det klart att Lidl kan etablera sig i Söderkulla. Bild: Arkiv

På onsdagskvällen tog byggnads- och miljöutskottet i Sibbo beslut om att bevilja bygglov för en Lidl-affär i Söderkulla.

Butiken byggs på södra sidan om Nya Borgåvägen i Söderkulla centrum, strax väster om K-butiken. För Lidl-affären byggs en ny infart från Nya Borgåleden, på vägens södra sida byggs också en gång- och cykelled.

Själva affärsbyggnaden med pulpettak byggs i ett plan och fasaden kommer att rappas för att uppfylla kraven i detaljplanen. Tomten har byggnadsrätt på 4 000 våningskvadratmeter, Lidl planerar att utnyttja knappt 2 500 våningskvadratmeter.

På tomten byggs också en byggnad för förvaring av sopor och en stor reklamtavla. Enligt planerna får 153 bilar plats på parkeringsområdet vid affären.

Mer läsning