Byggbilarna rullar igen när Söderkulla växer – men Tasbyvägen fortfarande en blindtarm

VÄGEN PROBLEMATISK. Tasträsk byggs vidare, men vägen som slutar i en vändplan är ett bekymmer. En matarväg byggs först när det finns en plan klar öster om träsket. Bild: Kristoffer Åberg

Detaljplanen för den fortsatta utbyggnaden av Tasträsk har varit till påseende. Nu begrundas feedbacken än en gång. Men ringvägen runt träsket dröjer än.

Sibbo satsar hårt på att förtäta byggandet på sina tillväxtområden Nickby, Tallmo och Söderkulla. I Söderkulla är målet i generalplanen att göra Tasträsk till ett småhusdominerat område. Fram till i m...