Byggarbetena vid fotbollshallen har börjat

Arbetet med att röja marken för fotbollshallen som ska byggas i Kokon har börjat. Borgå stad svarar för markarbetena och just nu fälls granarna på området.

Granbeståndet kommer att fällas på ett större område än hallen upptar. Det är för att kvarvarande granar intill hallen skulle vara känsliga för vind och skadeinsekter och för att vattenförhållandena förändras.

Jordschaktningsarbetena börjar vecka 14, på måndag den 3 april. Parkeringsplatsen vid Aurorahallen blir då byggarbetsplats och stängs för parkering. De som använder konstgräsplanen i Kokon och Aurorahallen hänvisas till parkeringsplatserna vid ishallen och vid Kokonhallen.

Mer läsning