Byggandet måste vara mångsidigt

Också i enskilda kvarter är det till fördel om det finns olika typer av bostäder.

Såsom Gunilla Eklöf i sin insändare (ÖN 30.10) påpekar har det byggts mycket små lägenheter både i Nickby och i Söderkulla. För byggnadsföretagen tycks det bland annat på grund av statens stödpolitik vara förmånligt att bygga ARA-bostäder (hyresbostäder med statsstöd). Frågan har också diskuterats i kommunstyrelsen. Som ett bindande mål i kommunstyrelsens budgetförslag och ekonomiplan är nu att produktionen av ARA-bostäder och bostadsrättsbostäder ASO inte får överstiga 20 procent av den totala bostadsproduktionen. Dessutom måste kommunen vid tomtförsäljning se till att också familjebostäder byggs. Den tomt som insändaren hänvisar till har inte sålts eller ägts av kommunen.

Det stämmer att kommunen också önskar barnfamiljer och flera barn till kommunen. Detta förutsätter såklart trivsamma bostadsområden och en god servicenivå. Förutom åtgärder som jag nämnde satsar kommunen på planering av flera nya egnahemsområden under de kommande åren såsom Norräng, Nickby gårds centrum, Skogliden, Tasträsk IV, Danielsbacka, Östra Tasträsk, Söderkulla gård och Blekdalsvägen. Enligt kommunfullmäktiges strategi är målsättningen att också utveckla och tillåta byggande i byarna.

Byggandet måste alltså vara mångsidigt. Också i enskilda kvarter är det till fördel om det finns olika typer av bostäder.

Kaj Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande (SFP), Sibbo