Bybor vill inte att jordmassor dumpas i Söderveckoski, över 50 protesterar

TÄNK EFTER FÖRE. Jarl Forstén hör till dem som säger nej till planerna på att fylla upp ett område vid Oljevägen med överskottsjord. Bild: Kristoffer Åberg

NCC Industry vill fylla ett cirka 7,4 hektars privat område vid Oljevägen med överskottsjord från huvudstadsregionen. En naturlig grund för skogsmark ska enligt planerna sedan anläggas. Över 50 personer motsätter sig och anser att bland annat grundvattnet är i fara.

Enligt NCC Industrys anhållan behövs miljötillståndet för skogsförbättrande åtgärder, men byborna har svårt att tro på den här förklaringen.– Målsättningen torde nog vara att dumpa 320 000 kubikmeter...