Byaförening anställde hjälpreda

AKTUELLT SENARE I ÅR. Just nu finns föga snö att skotta men tids nog kanske hjälpredan Hannu rycker ut för att putsa upp gårdsplaner från den vita varan. Bild: Mostphotos

Tessjö byaförening har anställt en ny hjälpreda till byn.

Hjälpredan ska syssla med lite av allt möjligt för att underlätta bybornas vardag. Det betyder i praktiken allt från husskötsel till snöarbeten, gårdsarbeten och ärenden.

– Byaföreningens siktar på att öka sysselsättningen i Lovisa och samtidigt skapa tjänster på lokalplan, säger föreningens ordförande Rainer Häggblom.

Den som behöver tjänster kan beställa hjälpredan Hannu Alajoki via telefon. Arbetstiden är mellan klockan 9 och 14, men han är tillgänglig via telefon fram till klockan 16. Beställaren betalar en ersättning på tio euro i timmen för tjänsterna, plus reskostnader. Det är också upp till beställaren att erbjuda nödvändiga verktyg.

Alajoki, som själv bor på orten, är personligen anträffbar på föreningslokalen jämna veckors fredagar mellan klockan 10 och 13. Telefonnumret är 044-981 3794.