Busstation bakom Stadshuset kan vara en lösning

VARFÖR INTE HÄR? Jaakko Jalonen vill utreda om området bakom Stadshuset lämpar sig för en bussterminal. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) är lite skeptisk till tanken om att busstationen i framtiden ska stå på torgets södra halva. Kunde man i stället bygga en terminal bakom Stadshuset? Saken utreds och diskuteras i stadsutvecklingsnämnden i kväll.

Då arkitektkollektivet Uusi kaupunki och WSP Finland i torsdags presenterade sin centrumrapport, var det främst busstationens framtida plats som väckte frågor. Alla var inte så säkra på att södra delen av torget är den bästa platsen för en terminal eftersom den då skymmer det vackra Stadshuset.

Jaakko Jalonen hör till dem som tvivlar.

– Jag borde ha reagerat tidigare, men ännu hinner man ju tänka om, säger han och presenterar en helt ny modell. Varför inte bygga en terminal bakom Stadshuset, där staden äger mark?

Tomten torde räcka till

Han tar en titt på området och försöker uppskatta om det är tillräckligt stort för en busstation. Det är här staden tidigare planerat ett nytt ämbetshus.

– Nog tror jag det. Bussarna kan köra in från Fredsgatan och ut på Biskopsgatan. Här ryms tre filer. Trähuset vid Biskopsgatan ska ju flyttas så en dylik lösning är fullt möjlig.

Jalonen tänker sig inte en underjordisk terminal utan ett höghus där bussarna förfogar över bottenvåningen, som dimensioneras enligt behovet.

– Den här sortens konstruktioner förekommer på andra håll.

Han vänder sig mot fyravåningshuset i torghörnet och förklarar att terminalhuset kunde byggas i samma höjd.

– Här går det också att placera andra verksamheter, till exempel seniorbostäder och någon affär.

På detta sätt får man bort bussarna från torget och det öppnar ju igen nya möjligheter.

Stadsstyrelseordföranden gillar arkitekternas plan som helhet, men tycker att den är ganska försiktig.

– Den innehåller exempelvis inga renodlade gågator, bilarna har tillträde överallt. Bostäderna saknas också.

Å andra sidan påpekar han att konsulten har en bra förklaring.

– Det godas värsta fiende är det perfekta. Vi har aldrig råd med ultimata lösningar utan måste nöja oss med realistiska.

"Marken håller inte"

Börje Bärlund är pensionär men jobbade i 40 år inom stadens tekniska sektor. Han påminner om att marken på södra sidan av torget inte är stabil nog för bussar.

– Norra sidan, där stationen nu finns, är pålad och bussarna borde bli kvar här.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz vet att det är mjukt på många ställen på torget men konstaterar att så är det ju ofta då man bygger.

– Då är det bara att skrida till nödvändiga åtgärder.

Vad en terminal bakom Stadshuset beträffar anser han att denna modell är lika möjlig som arkitekternas torgförslag.

I översiktsplanen presenteras också tankar om att utveckla affärscentret Lundi, det föreslås exempelvis en helt ny basarliknande fasad mot torget och en restaurangvärld.

Utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen vid Varuboden-Osla finner planen intressant och nödvändig.

– Någonting måste göras i centrum.

Han avslöjar att förhandlingar just nu pågår för att utveckla affärscentret och till viss del rör man sig i samma banor som i översiktsplanen. Att komma till skott är ändå besvärligt, det har främst att göra med befintliga hyreskontrakt av olika längd och ägarförhållanden.

Affärscentret, det vill säga Kiinteistö Oy Lundinkatu 12 och Sokos kiinteistö (Kiinteistö Oy Porvoon City) utgör ett enhetligt kommersiellt område och kunderna ser inga fastighetsgränser.

– De två fastigheterna samarbetar på ett smidigt sätt men har olika ägare. En fond (Fea) äger Kiinteistö Oy Lundinkatu 12 medan VBO äger Porvoo City. Byggnaden har ändå leasats till en bank. Mellan fastigheterna förekommer invecklade arrangemang för att Lundi ska kunna fungera på nuvarande sätt (servicevägar, kundparkering med mera).

Plus och minus

Pöyhönen förklarar att VBO hyrt Lundi via ett 15 års kontrakt. Cirka en tredjedel av tiden är kvar.

Han kan inte uttala sig om exempelvis fasadsaneringar, eftersom de hör till ägaren, men vi kan alltså vänta oss att någonting händer även i Lundi inom en snar framtid.

Mikko Broberg, som representerar Nimbusfastigheten, säger att han är för all utveckling som får till stånd mera liv och rörelse i stadskärnan.

– Vad jag oroar mig för är trafiken. Om de nya arrangemangen försvårar biltrafiken alltför mycket är det riktigt sorgligt. Affärsidkarna i centrum har inte råd att förlora en enda kund till.

Han påpekar också att man borde göra någonting åt alla de bilar som upptar en parkeringsplats från morgon till kväll.

– Stadens personal behöver knappast förvara sina bilar till exempel på Krämartorget och belasta parkeringen överlag.

Broberg är också en aning besviken på att centrumrapporten ganska lite fokuserar på nya bostäder.

– Stadskärnan skriker efter sådana.

Det är enligt Mikko Broberg bra om staden ytterligare lättar på olika taxor för markanvändningsavtal, men han uppmanar till realism.

– En ny lågkonjunktur är snart för dörren. Ingen fastighetsägare vågar spela rysk rulett. Vad som ju skulle behövas är internationella storinvesterare men intresse för Borgå finns inte. Inflyttningen är ju usel.

Biltrafiken kan strypas lite

Verkställande direktör Mauri Molander vid Östnylands Andelsbank är glad över den aktuella översiktsplanen.

– Varje dag då jag tittar ut från jobbfönstret ser jag busstationen och ett så gott som tomt torg, förutom då bussarna. Att flytta på terminalen och integrera den i en större helhet är en god idé. Man måste våga tänka om.

Han frågar sig också om alla bussar måste köra till terminalen i centrum.

Trafikförslaget med långsamgator och cykelgator delar åsikter men Molander ser det inte som en negativ sak om biltrafiken stryps en aning.

– Jag tycker att planen som helhet är fräsch.

Många Borgåbor som kommenterat förslagen på Facebook är väldigt pessimistiska och tror att stadskärnan dör ut om förslagen förverkligas. Andra påpekar att bilarna ju fortsättningsvis får köra i stadskärnan.

Företagaren Anne Nordberg – Henttala gillar planen i stort men hade hoppats på lite mera konkretism.

– Torgförslaget är ypperligt och jag anser att här ska staden bara tuta och köra.

Trafiklösningarna är också hon lite tveksam till.

Tre viktiga punkter

– Hur mycket ger de, en hel del arbeten har redan utförts på Lundagatan. Ska den nu rivas upp på nytt? Bilarna får ju vara kvar i alla fall så...

Nordberg – Henttala tycker att staden i detta skede ska bygga om torget, satsa på Citymarkets hörn och se till att det uppstår en tydlig passage mellan torget och Gamla stan. Hon framhåller att planen har fina idéer om hur man kan drapera gamla, fula hus.

– Att gå vidare med dessa tre punkter räcker i början. Sedan kan man fortsätta.

Hon upprepar en idé som hon presenterat tidigare, nämligen att man borde använda Runebergsesplanaden som ett jultorg och på detta sätt binda ihop torgområdet med åstranden och vidare med västra sidan av ån.

– Stadens gamla röda minibodar av trä borde dammas av om de ännu finns. Tänk vad fint det också skulle vara med en gammaldags karusell i parken.

Mer läsning