Bussförbindelserna glömdes bort som valtema -inför valet ville kandidaterna prata om tågförbindelser

BUSSAKTIVIST. Ilona Turkka hörde till de aktivister som ursprungligen fick Lovisa stad att utreda bussförbindelserna. Bild: Peik Henrichsson

Ilona Turkka tog initiativ till bättre bussförbindelser mellan Lovisa och huvudstadsregionen, men bland Lovisapolitikerna var tågförbindelserna österut ett viktigare tema i riksdagsvalet.

Flera östnyländska politiker talade under valrörelsen varmt för bättre tågförbindelser från huvudstadsregionen österut. På lång sikt kunde en eventuell kustbana via Borgå och Lovisa få en enorm betyde...