Buller nattetid hotar i Lovisa

Hur långt borta från kraftverken skulle det vara tryggt för oss att bo för att kunna sova med mindre än 25 decibels buller, räcker ens tio kilometer till?

Några saker gick kanske redaktören förbi vid diskussionstillfället i Forsby (14.10) angående vindkraften i Tetom. Här några tilläggskommentarer med anledning av rapporteringen (ÖN 16.10).

För det första skulle höjden på vindkraftverken uppgå till 280, inte endast 210 meter. De skulle bli de största någonsin byggda landbaserade vindkraftverken, för vilka forskningsresultat och bullermodelleringar inte existerar.

I forskaren, teknologie doktor Panu Maijalas försök exponerades endast drygt 20 försökspersoner för infraljud två gånger under tio sekunders tid och en gång för sju minuter under visande av en naturfilm. Men vi skulle bli tvungna att leva med infraljud och hörbart buller kontinuerligt, dygnet runt i 30 års tid!

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) förfrågan uppvisar 15 procent av människorna olika symtom då de bor inom 2,5 kilometers radie från vindkraftverk. Hos en tredjedel är symtomen allvarliga. Ännu inom en radie av 20 kilometer uppvisar 5 procent av befolkningen symtom. Här undersökta vindkraftverk är 100 meter lägre och de har betydligt lägre effekt än i Tetomprojektet.

En intervju med Hälsoinspektionens chef Virpi Ala-Risku (JIK) lästes upp vid tillfället (Kurikka-lehti 21.10). Hälsoinspektörerna inom området är överbelastade, de har erhållit mängder av ansökningar om granskning av nattligt buller inom cirka tio kilometers radie från kraftverken på Santavuori i Ilmajoki. Medeltalet av Statens forskningscentrals (VTT) mätningar nattetid i en stillsam by är 35 decibel, med en variation på 18-55 decibel. Enligt lag får bullret uppgå till högst 25 dB i sovutrymme nattetid. Ala-Risku har med miljöhälsovården bett om hjälp av ministeriet, THL och Valvira, men utan resultat.

Hur långt borta från kraftverken skulle det vara tryggt för oss att bo för att kunna sova med mindre än 25 decibels buller, räcker ens tio kilometer till? Rambolls bullerexpert kunde inte svara på den frågan. På en direkt fråga om han själv med familj skulle kunna tänka sig att bo på två kilometers avstånd från vindkraftverk svarade Maijala utan att tveka nekande, han skulle inte bosätta sig där. Samma sak har han sagt vid Lovisafullmäktiges kvällsskola den 30 september.

Alltså, varför skulle vi vara tvungna att bo så nära världens största vindkraftverk då det enligt Maijala vore nödvändigt att närmare forska i det hörbara buller som de förorsakar.

I dessa frågor kring vindkraften är det inte bara fråga om bybornas känslor, utan om oändligt mycket mera!

Päivi Thesslund, Malmgård

Mer läsning