Budskapet stanna hemma gäller alla

Det skenbart enkla budskapet om social distansering har levererats från många myndigheter, men ännu verkar inte alla ha förstått varför det är så viktigt.

Äldre personer fortsätter envist att besöka butiken, trots att det finns hjälp att få för att få inköpen fixade. Småbarn leker utomhus precis som förr. Ungdomar samlas i stora klungor på olika håll.De...