Budgeten sinar för omstridd utställning

DYR AFFÄR. Utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad, som omfattar fyra utställningar, har beviljats ett stöd på 16 000 euro. 10 000 euro har redan gått åt till den första utställningen i Almska gården. Bild: Peik Henrichson

Stadsdirektören i Lovisa, kultursektorns ledning och pressansvariga för den omdiskuterade utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? träffades förra veckan för att diskutera det så kallade kulturbråket i Lovisa.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, bildningsdirektör Thomas Grönholm, chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson och pressansvariga för utställningen Lovisa, liten stad – kulturell storstad?, Nina Björkman-Nystén möttes i onsdags för att diskutera de många vändningarna kring den aktuella utställningen i Almska gården, med scenografen Ralf Forsström som konstnärlig ledare.

– Vi tyckte det fanns skäl att sitta ner och diskutera situationen eftersom det florerat så mycket felaktigheter och rykten bland annat på sociala medier. Folk diskuterar fast de inte är insatta och det har förekommit en del övertramp, säger Thomas Grönholm.

Enligt honom träffades parterna i god anda och diskussionen handlade inte längre om det så kallade kulturbråket i sig, utan snarare om hur man kunde ha gjort annorlunda på vägen hit.

– Det lönar sig inte att gräva ner sig mera i hur ärendet sköttes eller att fortsätta diskutera Forsströms färgstarka språk, nu ser vi framåt, säger Grönholm.

Folk diskuterar fast de inte är insatta och det har förekommit en del övertramp.

Debattinlägg

I en insändare (ÖN 29.6.2018) som också är undertecknad av Leif Eriksson skriver han att beslutsprocessen skötts korrekt och att rekryteringar och köp av tjänster för utställningen "har gjorts inom ramen för budget och befogenheter".

– På mötet diskuterade vi frågan och tillsammans med Leif Eriksson kom vi fram till att vi tillsammans skriver en insändare. Detta var inte påtvingat, snarare önskvärt för att föra fram fakta och korrigera felaktigheter, säger Grönholm.

Enligt Thomas Grönholm är det både stadens och Ralf Forsströms avsikt att fullfölja avtalet om den femdelade utställningsserien i Almska gården, varav två pågår just nu.

Utställningsavtalet värt 16 000 euro, som kulturnämnden i Lovisa beslutat om 31.10.2017, är undertecknat och godkänt av Grönholm, och i praktiken fungerar det så att konstnärliga ledaren Ralf Forsström, deltidsanställda kulturproducenten Mimosa Elo och pressansvarige Nina Björkman-Nystén fakturerar staden i takt med att utgifter uppstår i anslutning till utställningarna – mot kvitto.

Löpande nota

– Det handlar exempelvis om inventering av konstföremål, packning, transport, vernissage och så vidare. Hittills har staden betalat ut cirka 10 000 euro, säger Thomas Grönholm.

Enligt avtalet får Ralf Forsström ingen ersättning för att han fungerar som konstnärlig ledare för Lovisa, liten stad – kulturell storstad?. Däremot är det överenskommet att Nina Björkman-Nystén ersätts för april och maj månad 2018 med 2 100 euro, motsvarande ungefär hälften av den timlön en stadsanställd kulturproducent skulle få.

– Jag har jobbat med utställningarna sedan januari 2017 och har inte fakturerat någonting innan förra veckan, säger Björkman-Nystén och understryker att hon jobbar som pressansvarig av purt intresse.

Hittills har staden betalat ut cirka 10 000 euro.

Kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg tvivlar starkt på att utställningsseriens budgetramar håller i och med att man redan betalat ut 10 000 euro av tillgängliga 16 000 euro.

Budgeten sprängs

– Såvitt jag kan se kommer den resterande budgeten att vara uppäten före årets slut. Som jag ser det är det rimligt att den halvtidsanställda kulturproducentens lön betalas ur utställningsbudgeten eftersom hen uttryckligen är anställd för att arbeta med den, säger han och tillägger:

– Eftersom stadens ledning signalerat att de tre resterande utställningarna ska genomföras, och vi alla varit överens om att serien är viktig, så måste vi uppenbarligen hitta mera pengar någonstans.

Såvitt jag kan se kommer den resterande budgeten att vara uppäten före årets slut.

Det stämmer inte alls säger Nina Björkman-Nystén. Enligt henne ligger utgifterna så här långt helt i linje med det som budgeterats och hon understryker att utställningsserien går att genomföra inom de givna ramarna. Ralf Forsström har även fått extern finansiering på 5 000 euro för de pågående utställningarna.

Björkman-Nystén lyfter även fram att planeringen av de följande utställningarna är långt kommen, och att arbetsgruppen Forsström, Elo och Björkman-Nystén har för avsikt att också ansöka om extern finansiering för seriens återstående utställningar.

Thomas Rosenberg konstaterar att det från stadens ledning funnits önskemål om att blåsa av kulturbråket, och att de beslutsfattande tjänstemännen och de förtroendevalda har föreslagits rätta till de felaktigheter kring processen som stadens toppskikt upplever har förekommit bland annat i medier.

– Jag förmodades också delta men det har ingått sådana element i processen att jag tycker att jag inte kan göra en sådan pudel.

Syna processen i sömmarna

Däremot tycker Thomas Rosenberg att det finns skäl att gå igenom beslutsprocessen kring utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad. De facto behandlades projektet bara två gånger i kulturnämnden, en gång i september och en gång i oktober, och inte därefter, i takt med de konflikter som uppstod på vägen.

– Det var fegt och fel av oss att inte ta upp konflikterna i nämnden. Men det hade blivit obehagligt, och hade kunnat äventyra hela projektet.

På fredagen höll Thomas Rosenberg i samråd med Leif Eriksson på att skriva en redogörelse till kulturnämndens medlemmar där svängarna kring kulturbråket avhandlas.

Det var fegt och fel av oss att inte ta upp konflikterna i nämnden.

– Egentligen borde nämnden komma samman för ett extra möte, men det är svårt att få medlemmarna samlade på grund av att det är semestertider.

Nina Björkman-Nystén, medlem i kulturnämnden, säger att hon redan den 21 juni närmat sig Rosenberg och påtalat behovet av ett kulturnämndsmöte.

Läs också: brak-kastar-skugga-over-onskad-utstallning Läs också: medborgarna-har-ratt-till-modig-journalistik Läs också: lovisa-fick-sin-egen-kulturprofil

Mer läsning