Bryggeribackens skog nära fridlysning

Det lilla skogsområdet i Lovisa är tänkt att skyddas. Förslaget godkändes redan i styrelsen.

Skogsområdet på Bryggeribacken är nära att bli fridlyst. Förslaget blev aktuellt med anledning av Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet kampanj" Min naturgåva till hundraåringen" där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Kommunförbundet uppmuntrar även kommunerna att delta i kampanjen och skydda sina egna marker till ära av jubileumsåret för Finlands självständighet. Det förslaget har Lovisa stad tagit fasta på och pekar nu ut Bryggeribacken.

Miljövårdsenheten lät utreda skyddsvärdena för Bryggeribackens skog 2016. Det visade sig att Bryggeribacken delvis liknar en mycket typisk gammal åsskog i naturtillstånd. Överståndartallarna är imponerande grova och har sköldbark. På tallarna växer allmänt tallticka som är en indikator på hög ålder. På Bryggeribacken förekommer också arter typiska för solexponerade åsmiljöer. Åsskogar i så här gott naturtillstånd är mycket sällsynta, och motsvarande objekt finns inte på samma åskedja.

Stadsstyrelsen godkände förslaget att ansöka om fridlysning för området. Fullmäktige tar det slutliga beslutet den 12 april.

Mer läsning