Brobyggare bygger omväg på Mäntsälävägen – i november ska den nya bron i Saxby stå klar

Brobygget på Mäntsälävägen i Saxby kom i gång i januari och beräknas pågå fram till november. Först byggs en tillfällig bro bredvid den nuvarande, som rivs undan nybygget. Bild: Kristoffer Åberg

Sjuttiotalsbron som leder över järnvägsspåren i Saxby klarar inte längre dagens krav och rivs om några veckor. Trafiken på Mäntsälävägen leds via en tillfällig bro tills en helt ny bro reser sig på platsen.

– Mäntsälävägen är en viktig rutt för den tunga fordonstrafiken och korsningsbron i Saxby motsvarar inte dagens krav. Bron förnyas i år, säger projektchef Terhi Siltanen på Närings-, trafik och miljöc...