Bristfällig arbetslista skapade oro bland personalen på Borgå sjukhus

STRESSANDE. Arbetslistor som publiceras i sista stund och så dessutom innehåller direkta brott mot kollektivavtalet oroar och stressar personalen på Borgå sjukhus. Bild: Kristoffer Åberg

Den nyaste turlistan på Borgå sjukhus publicerades i sista stund och innehöll flera brott mot kollektivavtalet. Vårdpersonalen och deras fackombud var mycket upprörda. I går rättades felen till och nu ska ledningen för sjukhuset se över rutinerna inför nästa arbetslista.

Marianne Bruce-Suomela som är ordförande för vårdfacket Tehys fackavdelning på Borgå sjukhus är arg.

– Personalen är stressad och oroad och jag har hört flera gråta. Så här får det inte vara, säger hon.

Orsaken är turlistorna för de följande veckorna. För första gången fördelas arbetspassen centralt för hela vårdpersonalen på sjukhuset, omkring 400 vårdare. En arbetslista ska, enligt kollektivavtalet, levereras senast en vecka före den börjar.

– På måndag ska vi leva enligt den här arbetslistan, så den absolut sista tidpunkten för att publicera den var i söndags, säger Bruce-Suomela.

Listan publicerades i söndags – men sent på kvällen. Den nådde inte heller alla eftersom en del av personalen var ledig eller på semester.

Det är ändå inte hela problemet.

– Förutom att listan kom så sent innehöll den direkta fel, sådant som bryter mot kollektivavtalet, säger Bruce-Suomela och räknar upp alltför kort tid för vila efter ansträngande arbetspass, överlånga och alltför korta arbetsdagar och för många arbetsdagar i följd.

Tidigare har varje avdelning gjort upp sina egna turlistor.

– Det är en krävande uppgift att göra turlistor, man måste känna till varje enhets specialbehov och vilka kompetenser och behov det finns. Tidigare har man försökt beakta de enskilda vårdarnas önskemål för att man lättare ska kunna kombinera arbete och privatliv. Man har tidigare strävat efter att göra upp arbetslistorna i så god tid som möjligt.

Marianne Bruce-Suomela tycker att man borde ha kunnat rucka på tidtabellen lite så att man hunnit kontrollera att de nya arbetslistorna åtminstone följer kollektivavtalet innan man gick in för det nya systemet.

Korrigerat

Bristerna beror enligt sjukhusets ledning bland annat på tidsbrist och på brister i informationsgången, personen som gör upp arbetslistorna fick inte den information som behövdes.

De direkta lagvidrigheterna har nu åtgärdas, med fyra dagar tills listan träder i kraft. Personalchef Riitta Rantanen är på torsdag eftermiddag lättad över att arbetslistorna nu följer kollektivavtalet och lovar att problemen inte kommer att upprepas under arbetet med följande arbetslista.

– Det fanns fel i arbetsturerna för färre än 30 vårdare. Vi har sett över turlistorna tillsammans med förmännen som nu ser till att alla får ta del av de korrigerade listorna, säger Rantanen.

En person gör numera turlistorna för hela sjukhuset, och målet är att fördela personalresurserna och kunnandet optimalt där det behövs på sjukhuset.

– Personalen kan också i framtiden påverka sina arbetsturer genom att lämna in önskemål. Det finns fastslaget hur många vårdare som behövs på varje enhet, vilket specialkunnande som behövs och vilka uppgifter, säger Riitta Rantanen.

Marianne Bruce-Suomela oroar sig för hur personalen ska orka. Personalen på sjukhuset har levt med stora förändringar under de senaste åren efter att förlossningsavdelningen stängdes och nya avdelningar och funktioner kom till på sjukhuset.

– Nu spänner många sig redan för följande arbetslista.

Stress och press

Marianne Bruce-Suomela är också bekymrad över en formulering i strategin inför det nya systemet.

– Det står att man strävar efter att jämna ut belastningen på de olika enheterna på sjukhuset. Det har lett till en stor oro bland vårdarna. Vi har redan nu resursbrist och personalbrist och ser inte hur det skulle hjälpa att flytta omkring personalen, säger hon.

Det finns många vårdare med specialkunskap, och när en sådan vårdare tillfälligt flyttas till en annan enhet kommer den kunskapen inte till sin rätt.

– Man är också orolig över vem som ska briefa om den tillfälliga uppgiften, och om det finns tid för det, säger Bruce-Suomela.

Meningen är enligt Riitta Rantanen inte att flytta omkring på personalen godtyckligt.

– Det finns många som jobbat på flera olika enheter och som därför har en bred kompetens. När det uppstår ett akut behov kollar vi om det finns någon sådan vårdare ledig att flytta, förklarar Rantanen.

– Vi försöker nu förbättra informationsflödet mellan arbetsgivare och personal vad gäller arbetsskiftsplanering.

Artikeln är uppdaterad med kommentar från personalchefen.

Mer läsning