Brister i äldrevård blir kvinnofråga

Ensam och med kissblöta blöjor i sängen, men ingen plats i vården. Vi har läst historierna om bristerna inom äldrevården i nyheterna, men vad gör man när det handlar om ens egen mamma eller pappa? Jo, man tar själv över ansvaret och börjar sköta sina gamla släktingar.

Det nordiska välfärdsamhället har byggts på principen att alla ska ha jämlika möjligheter till god vård och omsorg i livets alla skeden. Men vem är det som ska stå för omsorgen? När god vård inte lyck...