Bristen på båtplatser vid Svartholm orsakar förargelse

Mängden båtplatser vid gästbryggan vid Svartholm har visat sig vara otillräcklig. Bild: Arkiv/Suomen Saaristokuljetus

Det råder fortfarande brist på båtplatser på Svartholm i Lovisa. Under veckoslutet tvingades flera besökare vända om då det inte fanns plats vid gästbryggan.

Problemet var aktuellt redan förra sommaren, då en av de två gästbryggorna togs ur bruk. Båtplatserna för gäster begränsades till cirka 30. Tidigare har motsvarande antal varit 70 båtplatser.– Vi hade...