Brinnande golv gjorde stugan till dödsfälla på nolltid – orsaken till Levibranden klarnade

Bild: OTKES/HANDOUT/HBL-ARKIV

En felinstallerad elkabel antände golvet, visar utredningens första resultat.

I en hyresstuga i Levi i Kittilä inträffade en brand tidigt på morgonen den 12 april. Tre barn som befann sig i stugan omkom.

Myndigheterna som undersökt händelsen konstaterar i sin första analys att branden började i det elektriska golvuppvärmningssystemet under brädgolvet. Stället där branden började är ett cirka en kvadratmeter stort område i vardagsrummet, skriver Olycksutredningscentralen i ett pressmeddelande på fredagen.

– Värmekablarna hade monterats fel. Kabeln hade böjts i en alltför snäv vinkel och fästs så att kabelns isolering skadades. På grund av dessa skador uppstod ett fel i kabeln som antände virket i närheten, konstaterar utredningsledaren Kai Valonen vid Olycksutredningscentralen.

Vardagsrummet var ett högt och öppet utrymme och därför steg röken direkt upp till övre våningen, konstaterar utredarna i pressmeddelandet.

De som omkom i branden sov i rummet på övre våningen. Den unga person som sov på nedre våningen väcktes av brandvarnaren och ringde snabbt till nödcentralen. Personen kunde ta sig ut men de som befann sig på övre våningen kunde inte räddas.

Den första räddningsenheten var på plats 13 minuter efter början av nödsamtalet.

Olycksutredarna konstaterar i pressmeddelandet att det inte finns tecken på att barnen skulle ha försökt rädda sig själva. I utredningen av en radhusbrand i Brahestad 2015 framgick att barn väcks av brandvarnare betydligt mer sällan än vuxna. Gaserna som uppstått i början av branden kan ha orsakat medvetslöshet hos barnen.

– I Finland finns det många hyresstugor där antalet bäddplatser har maximerats med hjälp av olika utrymmen på övre våningen. Vid bränder blir de tyvärr lätt dödsfällor, säger Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi i pressmeddelandet.

– Det kan i praktiken vara omöjligt eller svårt att ta sig ut genom fönster. Hyresstugornas brand- och räddningssäkerhet måste förbättras. Man kan inte pruta på säkerheten, säger Nurmi.

Den slutliga utredningsrapporten som kommer att innehålla säkerhetsrekommendationer blir klar hösten 2019.

Mer läsning