Brev skickades den 3 juli, kom fram den 21 augusti – viktig post på irrvägar trots korrekta adresser

Kurt Lindroos har upprepade gånger fått post som varit alldeles för länge på väg till hans låda – trots att adressen är helt korrekt. Bild: May Wikström

Postproblem i Sibbo blev kravbrev för räkningar som inte nått fram i tid.

Den 3 juli sändes Sibbo Vattens räkning till Kurt Lindroos i Vesterskog. Den postgången gick inte som på Strömsö.– Räkningen fanns i min postlåda först den 21 augusti och då var den försedd med en lit...